Πιστοποίηση Βέλτιστης Διαχείρισης στην εταιρεία MSC Cruises

24.06.2014

Με τη βεβαίωση Βέλτιστης Διαχείρισης (Best Management Scheme certification) πιστοποίησε την εταιρεία MSC Cruises ο διεθνής νηογνώμονας RINA. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται στην εταιρεία MSC Cruises άριστη διαχείριση, βάσει προτύπων που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των υποχρεωτικών κανόνων και κωδίκων, όπως του ISM (International Safety Management), ISPS (International Ship and Port Facility Security) και MLC 2006 (Maritime Labour Convention).

Η πιστοποίηση καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης μιας εταιρείας γραμμών κρουαζιέρας, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες της ασφάλειας και την εκπαίδευση που απαιτείται για τη σωστή αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.


Η MSC Cruises αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης όλων των τομέων της διαχείρισης και έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης και της αειφορίας.


Προστασία περιβάλλοντος


Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα και στις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ανθρώπινοι πόροι, την ίδια στιγμή, περιλαμβάνουν την πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, την χρηστή διαχείριση, την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των επιβατών, καθώς και τη σίτηση/εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Τα τεχνικά θέματα που επίσης καλύπτονται, περιλαμβάνουν την επιχειρησιακή και τεχνική επάρκεια, την ενεργειακή απόδοση, καθώς και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αξιολογήθηκαν επίσης μέτρα κατά της πειρατείας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!