Η Εταιρεία

Η εταιρία Maritimes δραστηριοποιείται στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, στις ειδικές, εταιρικές και περιοδικές εκδόσεις, καθώς και την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Ελληνική και τη διεθνή αγορά.