Κ. Σταμπεδάκης: Η χρήση περισσότερων της μίας από τις επιλογές του Ομίλου ERMA FIRST αποτελεί τη βέλτιστη στρατηγική

27.05.2024

Ο Όμιλος ERMA FIRST έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή πάροχο βιώσιμων λύσεων για τη ναυτιλία. Από την εξειδίκευση στα συστήματα επεξεργασίας έρματος, όπου κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος πραγματοποιεί δυναμικό άνοιγμα με μια γκάμα προϊόντων που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την προσπάθεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας να πετύχει την «πράσινη μετάβαση».

«Η στρατηγική του Ομίλου ERMA FIRST βασίζεται στο γεγονός ότι για τα επόμενα τουλάχιστον 15-20 χρόνια τα ορυκτά καύσιμα θα είναι ουσιαστικά τα κύρια καύσιμα της ναυτιλίας. Προφανώς πιστεύουμε στα «πράσινα» ή «μπλε» καύσιμα, τα οποία όμως δεν είναι μια άμεση λύση. Σαν άμεση λύση λοιπόν, με δεδομένο ότι τα βαπόρια θα συνεχίσουν να καίνε diesel & HFO, έχουμε χωρίσει την στρατηγική μας για την απανθρακοποίηση σε τρεις διαφορετικούς τομείς». Υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ERMA FIRST στο maritimes.gr κατά τη διάρκεια παρουσίασης των νέων πρωτοποριακών προϊόντων τους στα γραφεία της ΕΕΝΜΑ. «Ο ένας τομέας αφορά την ηλεκτροδότηση των βαποριών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα λιμάνια. Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα Cold Ironing που το ονομάζουμε BLUE CONNECT. Το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από έναν αντάπτορα που μπαίνει πάνω στο πλοίο ούτως ώστε να είναι ικανό να λάβει την πράσινη ενέργεια που θα δίνει στο άμεσο μέλλον το λιμάνι και να το μετατρέψει στην τάση και στην ισχύ που απαιτείται για τη λειτουργία του πλοίου. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι ένα προϊόν έρευνας που διήρκησε περίπου 2,5 χρόνια, έγινε inhouse από τους μηχανικούς του Ομίλου μας και κατασκευάζεται εξ’ολοκλήρου στην Ελλάδα και είναι διαθέσιμο από φέτος το φθινόπωρο με εγκαταστάσεις πάνω στα πλοία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας όπου και είναι ο δεύτερος τομέας του Ομίλου ERMA FIRST, τονίζοντας πως ότι και να γίνει με τα καύσιμα, η λογική είναι ότι το βαπόρι πάντα θα έχει προπέλα και πάντα θα έχει κύτος για να μπορεί να επιπλέει και να κινείται. «Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήσαμε ένα καινούργιο τμήμα από τις αρχές του 2023 το οποίο ασχολείται με συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας, που θα μπαίνουν στην προπέλα ή πάνω στο κύτος του πλοίου. Το πρώτο προϊόν αυτού του τμήματος είναι ένα propeller cap, το ονομάζουμε FLEXCAP, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα προπελάκι, μπαίνει σε αντικατάσταση του convention cup της προπέλας, ούτως ώστε να μειώσει τις απώλειες της. Το ολικό gane που έχει ένα βαπόρι από τη χρήση του είναι από 0% έως και 3-3.5%. Προφανώς εμείς εμπορικά όταν έχουμε να διαχειριστούμε περιπτώσεις που το CFD αποδεικνύει πολύ μικρό κέρδος κάτω του 2%, προφανώς δεν προτείνουμε στον πλοιοκτήτη να τοποθετήσει ένα τέτοιο προπελάκι. Η πλειοψηφία δε των έργων που τρέχουμε μέχρι τώρα έχουν ένα κέρδος της τάξεως του 2 με 3,3%».

Konstantinos Stampedakis

Mr. Konstantinos Stampedakis, Co-Founder & Managing Director, ERMA FIRST

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη συσκευή, η οποία ήδη έχει αρχίσει και εγκαθίσταται στα πλοία από τον Όμιλο ERMA FIRST, αλλά και για τα πλεονεκτήματα του FLEXCUP,  ο κ. Σταμπεδάκης υπογράμμισε. «Η  τεχνολογία υπάρχει τα τελευταία 10-12 χρόνια την οποία πήρε η ERMA FIRST και την ανέπτυξε ακόμη περισσότερο. Το πλεονέκτημα ουσιαστικά του FLEXCAP σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι το γεγονός ότι το κάθε προπελάκι είναι beskope για τη συγκεκριμένη προπέλα του συγκεκριμένου πλοίου, χωρίς το κόστος να είναι αντίστοιχο του κόστος ενός beskope προϊόντος“.

Σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα του Ομίλου ERMA FIRST και την κατασκευή τους ο ίδιος υπογράμμισε ότι «Η κατασκευή και η παραγωγή των προϊόντων γίνεται κυρίως στην Ελλάδα. Αξίζει να σταθούμε στο κομμάτι του FLEXCAP που είναι ένα άκρως βιομηχανικό προϊόν, διότι απαιτεί χύτευση και machining (μεταλλουργική και μηχανουργική επεξεργασία) για την  κατασκευή του. Για το συγκεκριμένο προϊόν συνεργαστήκαμε με μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά δεν ήταν και στην πιο ακμάζουσα φάση της καριέρας της, συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με ένα χυτήριο στην Ξάνθη, στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο χυτήριο τα παλιά χρόνια ήταν ο κύριος προμηθευτής της ΔΕΗ για τα λιγνιτωρυχεία, όταν όμως έπαψε η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας, μοιραία έπεσε και η δουλειά του. Ο Όμιλος ERMA FIRST λοιπόν συνεργάζεται με το συγκεκριμένο χυτήριο, το οποίο τολμώ να πω ότι του δώσαμε μια καινούργια πνοή ζωής και παράγει και έχει μέχρι τώρα παράξει κατ’ αποκλειστικότητα όλα τα FLEXCAP τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Οπότε έξω από το επιχειρηματικό όφελος, έξω από το περιβαλλοντικό όφελος, νιώθουμε ότι κάνουμε και ένα κοινωνικό έργο, διότι στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και βιομηχανία».

Στην ερώτηση για το που απευθύνονται τα προϊόντα του Ομίλου ERMA FIRST,  σε ποιους τύπους και μεγέθους πλοία, ο κ. Σταμπεδάκης σημείωσε ότι «Στο δρόμο της απανθρακοποίησης, πιστεύουμε πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν παραπάνω από δύο λειτουργίες σε συνδυασμό, ούτως ώστε να βελτιωθεί το CII ή το EEXI του πλοίου, οπότε πιστεύουμε ότι η χρήση περισσότερων της μίας από τις επιλογές του Ομίλου ERMA FIRST είναι η βέλτιστη στρατηγική. Διαφορετικού τύπου και είδους πλοία έχουν διαφορετικά οφέλη με την κάθε τεχνολογία μας. Για παράδειγμα ένα RO-RO ή ένα PCTC είναι καλύτερος πελάτης όσον αφορά το Cold Ironing διότι η νομοθεσία και οι παραμονές αυτών των πλοίων στα λιμάνια είναι πολύ μεγαλύτερες από ένα πλοίο ξηρού φορτίου ή δεξαμενόπλοιο. Όσον αφορά στο FLEXCAP, πιστεύουμε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξαρτήτου τύπου και μεγέθους πλοίου και ανεξαρτήτου trading».

Συνέχισε για τον τρίτο πολύ σημαντικό πυλώνα τους, ο οποίος είναι αυτός της τεχνολογίας Δέσμευσης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (Carbon Capture & Storage) με το προϊόν CARBON FIT. «Για αυτήν την τεχνολογία, η οποία είναι και πιο περίπλοκη και πιο δύσκολη να εγκατασταθεί, έχουμε δημιουργήσει δύο διαφορετικές εκδοχές, η μια απευθύνεται στα Short Sea going vessels και η άλλη στα Deep Sea going vessels. Οπότε για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη την γκάμα, αναπτύξαμε δύο διαφορετικές τεχνολογίες για τους δύο διαφορετικούς τύπους που ανάφερα».

Τέλος, σχετικά με τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας και κόστους, ο κ. Σταμπεδάκης υπογράμμισε ότι το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ. «Οπότε ουσιαστικά ακολουθούμε το μοντέλο κυρίως της Β. Ευρώπης και της Σκανδιναβίας. Προσπαθούμε με έξυπνο σχεδιασμό και κάνοντας χρήση γραμμών παραγωγής οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 100% από τους ιδιοκτήτες, καταφέρνουμε να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές στα προϊόντα μας. Όσον αφορά το συνολικό κόστος, αυτό μπορεί να είναι από κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι και κάποια εκατομμύρια. Η κατάλληλη επιλογή εξοπλισμού που συγχρόνως θα βγάλει και τον τελικό λογαριασμό που θα πρέπει να πληρώσει ο πλοιοκτήτης είναι μια σύνθετη άσκηση. Ο πλοιοκτήτης πριν πάρει την απόφαση να επενδύσει σε μία, δύο ή και περισσότερες τεχνολογίες να κάνει το Cost Benefit Analysis, ουσιαστικά να δει πχ, εάν επενδύοντας σε ένα προπελάκι και δίνοντας από 30 έως 50.000 ευρώ το όφελος είναι αρκετό, που τις περισσότερες φορές είναι, ενώ αν πρέπει να επενδύσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια για μια εγκατάσταση Δέσμευσης Άνθρακα στο πλοίο, αυτό έχει να κάνει καθαρά με την ηλικία του πλοίου, το Pattern Trading του πλοίου και το πλάνο του πλοιοκτήτη αν σκοπεύει να κρατήσει το πλοίο ή όχι. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι το Cold Ironing και το FLEXCAP είναι δύο τεχνολογίες οι οποίες απαιτούν μικρότερη επένδυση και είναι πιο εύκολα να μπουν πάνω σε ένα πλοίο ενώ το CARBON FIT ουσιαστικά αφορά καινούργια βαπόρια ή ηλικίας μάξιμουμ πενταετίας που προσδοκούν να έχουν άλλα 15 – 20 χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!