ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕοa1Α ΕΠΩΦΕΛΗΣ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕοa1Η) Η ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑοa1ΚΗΣ ΣΥΝΕοa1ΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

11.05.2014

Με αφορμή την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του κ. Βαρβιτσιώτη 3628.27/01/13-ΦΕΚ Β’ 2919/18.11.2013 [χρήση προσομοιωτών των ΑΕΝ από ναυτιλιακές εταιρείες] αναθερμάνθηκαν οι προοπτικές για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση και την λειτουργία των πρώτων ΝΕΚΕ από το ακαδημαικό έτος 2014-15, σύμφωνα καί μέ δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού [ εφημερίδα ‘’ΤΟ ΒΗΜΑ’’ 8 Ιουλίου 2013].

Του Νικολάου Γκουσόπουλου – Διευθυντού Σχολής Ναυτιλιακών Σπουδών New York College [Greek Campus of University of Greenwich, London-UK] Καθηγητού Ναυτιλιακής Οικονομικής καί Πολιτικής

Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για τις ΝΕΚΕ. Κανένα σχόλιο όμως για την επόμενη μέρα από την ολοκληρωση του θεσμικού πλαισίου και την έναρξη λειτουργίας των πρώτων ιδιωτικών ΝΕΚΕ.


Καιρός λοιπόν να επιχειρήσουμε μια προσέγγιση σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.


Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΚΕ ΚΑΙ Η ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Πριν από οποιαδήποτε προσέγγιση σε αυτό τό πολύ σοβαρό θέμα θα πρέπει όλοι να αποδεχθούμε, και ιδιαίτερα όσοι απο τους ήδη λειτουργούντες

ιδωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς προτίθενται να ιδρύσουν ΝΕΚΕ (π.χ κολλέγια!, ΙΕΚ!, κ.λ.π), κάτι πού αποτελεί ΑΞΙΩΜΑ στην Ναυτική μας Εκπαίδευση:


Ο πυρήνας τής Ναυτικής Εκπαίδευσης στήν Ελλάδα είναι ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΕΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. Επομένως, οποιαδήποτε ιδιωτική ΝΕΚΕ θά πρέπει να λειτουργήσει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΕΝ, όπως ακριβώς συμβαίνει επί 30 χρόνια μέ τά κολλεγια πού λειτουργούν συμπληρωματικά των Πανεπιστημίων πού και αυτά αποτελούν τόν πυρήνα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στή χώρα μας.


Επομένως, ό απόλυτος σεβασμός απέναντι στις Δημόσιες ΑΕΝ αποτελεί τήν ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ γιά την ομαλή λειτουργία τής οποιασδήποτε ιδιωτικής ΝΕΚΕ. Σέ αντίθετη περίπτωση, αυτός πού θά παραβιάσει αυτό τό θεμελιώδες αξίωμα θα βρεί σύσσωμη την Ναυτιλιακή κοινότητα απένατι του. Με ο,τι αυτό σημαίνει….


Επιπροσθέτως, η συνεργασία Δημόσιας και Ιδιωτκής εκπαίδευσης θα πρέπει νά αποτελέσει πρωταρχικό μέλημα για κάθε ιδιωτική ΝΕΚΕ.ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΕΚΕ


Μέ δεδομένο ότι μια Ιδιωτική ΝΕΚΕ έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει το θεσπισμένο και σε ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ πρόγραμμα σπουδών σε υψηλό ακαδημαικό επίπεδο, η ωφέλεια για τίς δημόσιες ΑΕΝ από αυτή την συνεργασία εστιάζεται στα εξής σημεία.


1. Παροχή τεχνογνωσίας στην δομή παρουσίασης καί εκτέλεσης ενός εκάστου γνωστικού αντικειμένου κατά τα πρότυπα των Αγγλικών πανεπιστημίων (course curriculum)


2. Παροχή τεχνογνωσίας στον μηχανισμό αξιολόγησης των σπουδαστών και καθηγητών κατά τα πρότυπα τών Αγγλικών πανεπιστημίων (assessment procedures mechanism, evaluation reports, statistical data, etc)


3. Παροχή τεχνογνωσίας για την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις ΑΕΝ κατά τα πρότυπα των Αγγλικών Πανεπιστημίων [web mail, web tv, elearning platform, etc]. Απαραίτητη προυπόθεση η υπαρξη ιστοσελίδας για την συγκεκριμένη ΑΕΝ.


4. Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων με ΔΩΡΕΑΝ συμετοχή σπουδαστών καί ναυτοδιδασκάλων τών ΑΕΝ, με χρήση και της Αγγλικής γλώσσας, όπου θά παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης [certificate of attendance]


5. Ελεύθερη πρόσβαση τών σπουδαστών και ναυτοδιδασκάλων τών ΑΕΝ στίς βιβλιοθήκες των ιδιωτικών ΝΕΚΕ και στίς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του εξωτερικού με τίς οποίες θα συνεργάζονται οι ιδιωτικές ΝΕΚΕ


6. Παροχή ΔΩΡΕΆΝ σημειώσεων και άλλου χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού στούς σπουδστές και ναυτοδιδασκάλους των ΑΕΝ, και στην Αγγλική γλώσσα.


7. Συμετοχή σπουδαστών και ναυτοδιδασκάλων των ΑΕΝ σε κοινωνικές, αθλητικές, πολιτισμικές καΙ άλλες δραστηριόητες που διοργανώνονται από τις ιδιωτικές ΝΕΚΕ.


8. Παροχή τεχνογνωσίας για την δημιουργία τμήματος διασφάλισης ποιότητος κατά τα πρότυπα τών Αγγλικών πανεπιστημίων (quality office)


ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΕΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΕΝ1. Επισκέψεις σπουδαστών και καθηγητών τών ιδιωτικών ΝΕΚΕ στίς ΑΕΝ και ενημέρωση από τους ναυτοδιδασκάλους σε πολύ πρακτικά θέματα.


2. Συμετοχή σε ασκήσεις του τεχνικού εξοπλισμού των ΑΕΝ και επεξήγηση του εκπαιδευτικου προορισμού τους στους σπουδαστές και καθηγητές τών ιδιωτικών ΝΕΚΕ


3. Παρακολούθηση ασκήσεων σωστικών μέσων στους σπουδαστές και τους καθηγητές τών ιδωτικών ΝΕΚΕ


4. Συμετοχή σπουδαστών και καθηγητών των ιδιωτικών ΝΕΚΕ σε ασκήσεις πρακτικών εφαρμογών, που γίνονται στα εργαστήρια και μηχανουργεία των ΑΕΝ.


5. Πρόσβαση σπουδατών και καθηγητών των ιδιωτικών ΝΕΚΕ στην ψηφιακή βιβλιοθήκη των ΑΕΝ


6. Συμετοχή σπουδαστών και καθηγητών τών ιδιωτικών ΝΕΚΕ σε εξειδικευμένα σενάρια μέ βάση τό IMO MODEL COURSE 2.07, γιά πλοιάρχους καί μηχανικούς.


ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΝΕΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΕΝ


1. Δημιουργία Συστήματος Σύγχρονης καί Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης


2. Κοινή συμετοχή σε ερευνητικές δραστηρίότητες, σεμινάρια, ημερίδες , εκθέσεις, κ.λ.πΕΠΙΛΟΓΟΣ


Ολα τά παραπάνω αποτελούν μερικά από τα πολλά που μπορούν να επιτευχθούν απο την στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ φορέων Δημόσιας καί Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης. Κάτι, που στίς άλλες χώρες αποτελεί στοιχείο επιβίωσης καί συνεχούς προαγωγής της Ναυτικής Εκπαίδευσης, εδώ και πολλές δεκαετίες.


Αφήνοντας λοιπόν κατά μέρος τα κάθε είδους κόμπλεξ καί ιδιαίτερα τό εθνικό μας σπορ που ειναι το ΑΛΛΗΛΟΘΑΨΙΜΟ ανθρώπων, θεσμών, φορέων και κάθε υγιούς προσπάθειας γιά βελτίωση καί ανέλιξη, μπορούμε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο:


Δηλαδη, μιά ναυτική εκπαίδευση, που στην πράξη, θα είναι ανταξια τής κορυφαίας, ποσοτικά καί ποιοτικά ναυτιλίας τού κόσμου. ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ!Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!