Σίμος Σπύρου: Η Star Bulk παραδοσιακά είχε μια συστηματική πολιτική ανταμοιβής των μετόχων της

14.04.2014

Έχει τετραπλασιάσει τον αρχικό στόλο σε όρους χωρητικότητας, σε σχέση με την αρχική δημόσια εγγραφή της Εταιρείας στο Nasdaq τον Δεκέμβριο του 2007.. Έχει σε εξέλιξη ναυπηγικό πρόγραμμα άνω των 500 δις. δολ… Χαίρει της εμπιστοσύνης των μετόχων της, των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και των παραδοσιακών διεθνών τραπεζών στην ναυτιλιακή χρηματοδότηση… Υποστηρίζει ένθερμα τις νέες τεχνολογίες, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα..

 


 
 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


Η Star Bulk, επίσης, δίνει μεγάλη σημασία στην διαφάνεια και στην εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό όπως τονίζει ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κος Σίμος Σπύρου στην συνέντευξη του στο maritimes.gr είναι σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική στον κλάδο.


Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας στις αρχές Μαρτίου, βλέπουμε μια αύξηση εσόδων. Που κατά βάση οφείλετε αυτό;


Τα Έσοδα της Εταιρείας ήταν βελτιωμένα το 4ο τρίμηνο του 2013, καθώς ανήλθαν σε $17.3 εκ. δολ. έναντι $16.9 εκ. δολ. κατά το 3ο τρίμηνο του ίδιου έτους. Αυτό οφείλεται στην ανάκαμψη της ναυλαγοράς κατά το 4ο τρίμηνο του 2013, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από τη δραστηριότητα διαχείρισης πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων.


Ειδικά για τη τελευταία δραστηριότητα, θα ήθελα να τονίσω ότι για το 2013 το έσοδα της Εταιρείας από τη διαχείριση πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων ανήλθαν σε $1.6 εκ. δολ. σε σχέση με $0.47 εκ. δολ. το 2012. Σήμερα έχουμε 14 πλοία ιδιοκτησίας τρίτων υπό τη διαχείριση μας, τα οποία μαζί με τα 17 ιδιόκτητα πλοία μας, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό πλοίων υπό διαχείριση μας στα 31 συνολικά. Πιστεύω πως αυτή η δραστηριότητα μας διαφοροποιεί σημαντικά σε σχέση με άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς όχι μόνο αυξάνει τις πηγές των εσόδων μας, αλλά συμβάλει και στη μείωση των εξόδων, λόγω της αυξημένης διαπραγματευτικής δύναμης με τους προμηθευτές αλλά και των οικονομιών κλίμακας που συντελούνται κατά την διαχείριση ενός στόλου μεγαλύτερου μεγέθους.


Η ναυλαγορά σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα, αυτό είχε το ανάλογο αντίκτυπο στην μετοχή σας;Πράγματι, η ναυλαγορά για τα πλοία ξηρού φορτίου ήταν αισθητά βελτιωμένη το 2013, ιδιαίτερα το 4ο τρίμηνο και κυρίως στα πλοία τύπου Capesize, τα οποία έφτασαν να αμείβονται ακόμα και με $40.000 δολ. την ημέρα, ένα επίπεδο σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα $7.680 δολ. την ημέρα που αμείβονταν κατά μέσο όρο το 2012.


Η σημαντική αυτή βελτίωση επηρέασε πολύ θετικά τις περισσότερες μετοχές των εταιρειών του κλάδου, και φυσικά και τη δική μας. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2013 η μετοχή μας διαπραγματευόταν στα επίπεδα των $5.4 δολ. ανά μετοχή, ενώ αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα επίπεδα των $14 δολ. ανά μετοχή, γεγονός που αντιστοιχεί σε μια αύξηση της τάξεως του 160\%.


Πια η πολιτική σας στη διανομή μερίσματος;Η Star Bulk παραδοσιακά είχε μια συστηματική πολιτική ανταμοιβής των μετόχων της, ιδιαίτερα σε περιβάλλον υψηλών ναύλων. Από το 2008 και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012 έχει προβεί σε 17 συνεχείς τριμηνιαίες καταβολές μερισμάτων, ενώ προβήκαμε και σε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μέσα στο 2012. Υπό το καθεστώς της κατακόρυφης και παρατεταμένης πτώσης των ημερήσιων ναύλων το 2012, η Εταιρεία ήρθε στο τέλος του έτους αυτού, σε συμφωνία με το σύνολο το δανειστών της για την ελάφρυνση του προγράμματος δανειακών αποπληρωμών για το 2013 και 2014 καθώς και τη χαλάρωση ορισμένων ρητρών των δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας. Αυτή η συμφωνία προσέδωσε ευελιξία στη διαχείριση των ταμειακών ροών μας, ωστόσο αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας ήταν και η διακοπή του σταθερού μερίσματος που έδινε μέχρι τότε η Εταιρεία. Κατά συνέπεια σήμερα υφίσταται αυτός ο περιορισμός σχετικά με τη μερισματική πολιτική της Εταιρείας, ενώ όπως γνωρίζετε έχουμε και ένα μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα επέκτασης και ανανέωσης του στόλου μας, με 11 συνολικά πλοία υπό παραγγελία, όλα “οικολογικού” τύπου με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Στο μέλλον, με την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος μας και τη σταθεροποίηση της ναυλαγοράς σε πιο υψηλά και βιώσιμα επίπεδα, πιστεύουμε ότι ο σύγχρονος, μεγαλύτερος και υψηλών προδιαγραφών στόλος μας, θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταμείψουμε τους μετόχους μας μέσω μιας πιθανής επαναφοράς της μερισματικής μας πολιτικής.


Το 2013 ήταν θα λέγαμε μια χρονιά ορόσημο για την Star Bulk. Αντλήσατε $150 εκ. δολ. από επενδυτές. Ήταν μια δύσκολη συμφωνία;Το 2013 προβήκαμε σε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (“ΑΜΚ”), αντλώντας συνολικά $150 εκ. δολ. Η πρώτη AMK έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2013 και ήταν ύψους $80 εκ. δολ, ενώ η δεύτερη έλαβε χώρα τον Οκτώβριο και ήταν ύψους $70 εκ. δολ.
Κατά τη γνώμη μου η πρώτη ΑΜΚ ήταν ένα κομβικό σημείο στη μετέπειτα πορεία της Εταιρείας. Εκείνη τη περίοδο η κατάσταση της ναυλαγοράς ήταν ακόμα άσχημη, ενώ η μετοχή διαπραγματευόταν σημαντικά χαμηλότερα από την Καθαρή Εσωτερική Αξία (“Net Asset Value –NAV”) της Εταιρείας. Συνεπώς, για να είμαστε πιο δίκαιοι προς τους μετόχους μας, πραγματοποιήσαμε την ΑΜΚ με τον παραδοσιακό τρόπο που είναι διαδεδομένος στην Ελλάδα και στις Ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, δηλαδή με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, ήρθαμε σε συμφωνία με δύο μεγάλα επενδυτικά funds, την Oaktree Capital Management και την Monarch Alternative Capital, να καλύψουν πλήρως την ΑΜΚ σε περίπτωση μη άντλησης του ποσού από τους υπάρχοντες μετόχους, διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή υλοποίηση της ΑΜΚ. Η ανταπόκριση των υπαρχόντων μετόχων ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, και έτσι καταφέραμε να αντλήσουμε περίπου $80 εκ. δολ. ενώ, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Oaktree και η Monarch ελέγχουν πλέον από 20\% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας.


Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο προχωρήσαμε σε μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αυτή τη φορά μέσω book building αντλώντας άλλα $70 εκ. δολ.


Πως θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια;Τα κεφάλαια και από τις δύο ΑΜΚ έχουν ήδη αξιοποιηθεί, καθώς έχουμε προβεί σε αγορές 4 μοντέρνων μεταχειρισμένων πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου (δύο πλοία τύπου Ultramax και δύο πλοία τύπου Post Panamax), ενώ όπως προανέφερα έχουμε σε εξέλιξη ένα μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα με 11 πλοία υπό ναυπήγηση. Για τα πρώτα επενδύσαμε περίπου $44 εκ. δολ. από ίδια κεφάλαια και $74 εκ. δολ. από τραπεζικό δανεισμό.


Σχετικά με το ναυπηγικό μας πρόγραμμα, αυτό αποτελείται από 5 πλοία τύπου Newcastlemax (περίπου 210.000 τόνων), 2 πλοία τύπου Capesize (περίπου 180,000 τόνων) και 4 τέσσερα πλοία τύπου Ultramax (περίπου 61,000 τόνων), όλα “οικολογικού” τύπου, με προδιαγραφές χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων. Τα πλοία είναι υπό παραγγελία σε 3 κορυφαία ναυπηγεία στην Ιαπωνία και στην Κίνα, ενώ οι παραδόσεις αναμένονται από τον Ιούνιο του 2015 το πρώτο, μέχρι τον Απρίλιο του 2016 το τελευταίο. Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων ο ιδιόκτητος στόλος της Star Bulk, θα απαριθμεί 28 πλοία συνολικά, και θα έχουμε τετραπλασιάσει τον αρχικό στόλο σε όρους χωρητικότητας, σε σχέση με την αρχική δημόσια εγγραφή της Εταιρείας στο Nasdaq τον Δεκέμβριο του 2007.


Ο τραπεζικός δανεισμός εξακολουθεί να είναι δύσκολος;


Θα έλεγα ότι παραμένει δύσκολος, ίσως λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σίγουρα γίνεται σε πολύ επιλεκτική βάση και προέρχεται κυρίως από Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες τράπεζες, ενώ έχουν αναπτυχθεί αρκετά και οι δανειοδοτήσεις από Κινέζικες τράπεζες. Αντιθέτως οι Ελληνικές τράπεζες, οι οποίες στήριξαν ενεργά τη ναυτιλία την προηγούμενη δεκαετία, αυτή την εποχή, λόγω των προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας, παραμένουν εκτός δανειοδοτήσεων.


Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Star Bulk μπόρεσε να συνάψει δύο νέα δάνεια το τελευταίο τρίμηνο, συνολικού ύψους $74 εκ. δολ. με την Deutsche Bank και με την HSH Nordbank, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Με την Deutsche Bank μάλιστα, συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά σε δανειακή σύμβαση, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων στην Εταιρεία μας.


Οι απαιτήσεις ως εισηγμένη εταιρία είναι περισσότερες ;


Σίγουρα είναι καθώς υπάρχουν περισσότερες υποχρεώσεις σχετικά με την διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση γενικότερα, ενώ υπάρχουν και υποχρεώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. Επιπλέον, η ύπαρξη ισχυρών θεσμικών επενδυτών στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, καθώς και η κάλυψη της μετοχής από χρηματιστηριακούς αναλυτές στις Η.Π.Α., δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον για την διοίκηση της Star Bulk, αλλά και της κάθε μεγάλης εισηγμένης εταιρείας στις Η.Π.Α.


Εμείς στη Star Bulk δίνουμε μεγάλη σημασία στην διαφάνεια και στην εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη διαχείριση των πλοίων μας δεν έχουμε ταμειακές εκροές προς εταιρείες συμφερόντων του ιδρυτή της Εταιρείας, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική στον κλάδο. Επιπλέον η στρατηγική της Εταιρείας που χαράσσεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο λαμβάνει ως γνώμονα όχι μόνο βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και προσδοκίες από τους μετόχους και το ευρύ επενδυτικό κοινό, αλλά κυρίως την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.


Διαχειρίζεστε στόλο από πλοία ξηρού φορτίου. Πια η πολιτική ναυλώσεως που ακολουθείται;


Η πολιτική ναυλώσεως των πλοίων της Εταιρείας χαρακτηρίζεται διαχρονικά από ευελιξία. Η τρέχουσα εκτίμηση της Εταιρείας είναι ότι η ναυλαγορά για τα πλοία ξηρού φορτίου βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας ανάκαμψης και πιστεύουμε ότι θα δούμε περαιτέρω βελτίωση στις τιμές των ημερήσιων ναύλων τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που έχουμε προχωρήσει και στο εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα συνολικής αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων όπως αναφέραμε προηγουμένως. Επομένως στο πλαίσιο αυτό θα ήταν παράδοξο η πολιτική ναυλώσεων μας να μην είναι προσανατολισμένη στην spot αγορά και στις ναυλώσεις μικρής διάρκειας. Για το 2014 έχουμε ναυλωμένο περίπου το 49\% του στόλου, ενώ για το 2015 και το 2016 το ποσοστό μειώνεται σε 18\% και 6\% αντίστοιχα, ενώ η μέση διάρκεια των ναυλώσεων μας είναι περίπου 6 μήνες. Πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική ναυλώσεων θα μας επιτρέψει να επωφεληθούμε από την αναμενόμενη συνέχιση της ανάκαμψης της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου στο προσεχές μέλλον.


Που εστιάζετε την διαχείριση των πλοίων σας;


Σχετικά με τη διαχείριση των πλοίων, εστιάζουμε στην ασφαλή ναυσιπλοΐα καθώς και στη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας. Η ποντοπόρος ναυτιλία διέπεται από ένα ευρύ φάσμα διεθνών κανονισμών και υποχρεώσεων, ενώ όπως όλοι γνωρίζουμε οι θαλάσσιες μεταφορές εμπεριέχουν πληθώρα κινδύνων για την ασφάλεια των πλοίων, των φορτίων και των πληρωμάτων, όπως οι κακές καιρικές συνθήκες, τα ναυτικά ατυχήματα και η πειρατεία.


Η μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή κατάρτιση των στελεχών μας και η συνεχής προσήλωση στην πιστή εφαρμογή των κανόνων ναυσιπλοΐας, ασφάλειας και ποιότητας, μας έχει επιτρέψει να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών στους πελάτες μας.


Πιστεύω ότι η διαχείριση 14 πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων αντανακλά τον αποτελεσματικό, διαφανή και οικονομικό τρόπο διαχείρισης πλοίων από την Star Bulk.


Πως διαχειρίζεστε το κόστος;Η διαχείριση και η συνεχής μείωση του κόστους αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους μας τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της εκτεταμένης κρίσης των ναυλαγορών την περίοδο 2009-2012. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο ημερήσιο λειτουργικό κόστος ανά πλοίο ήταν περίπου στα $5.500 το 2013 μειωμένο κατά 20\% σε σχέση με το 2009. Αντίστοιχα έχουν μειωθεί και τα γενικά έξοδα λειτουργίας της εταιρείας.


Επιπλέον, η ολοκλήρωση του ναυπηγικού μας προγράμματος θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του κόστους λόγω των οικονομιών κλίμακας, αλλά και λόγω του ότι τα καινούργια πλοία που θα παραλάβουμε θα είναι οικονομικότερα στην χρήση και καθημερινή λειτουργία τους, ενώ θα έχουν μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.


Η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται για τη Star Bulk ένα έξτρα κόστος; Πως θα αποτυπώνατε τα οφέλη;


Όχι. Σίγουρα η Εταιρεία δεν είναι αυτής της άποψης. Ειδικότερα για τις νέες τεχνολογίες, η Star Bulk είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές και γι’ αυτό επενδύουμε μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε πλοία νέας τεχνολογίας.


Τα οφέλη που παρουσιάζουν τα πλοία αυτά είναι ποικίλα, όπως η μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, η μειωμένη εκπομπή ρύπων, η ύπαρξη εγκατεστημένου συστήματος διαχείρισης θαλασσέρματος, η αυξημένη μεταφορική ικανότητα και ο συνολικός σχεδιασμός των πλοίων αυτών γενικότερα. Οι πιο πολλοί αναλυτές εστιάζουν τη προσοχή τους περισσότερο στη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, ωστόσο και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των πλοίων αυτών θα συμβάλουν στην πιο αποδοτική και προσοδοφόρα εκμετάλλευση τους από την Star Bulk.


Επιγραμματικά, πιστεύουμε ότι τα παραπάνω πλεονεκτήματα θα καταστήσουν τα πλοία αυτά πιο οικονομικά στη λειτουργία, προτιμητέα από τους ναυλωτές μας, και σίγουρα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!