Επιδοτήσεις για ασφαλή κρουαζιέρα

10.08.2014

Το τριετές πρόγραμμα LYNCEUS, στο οποίο συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και το οποίο λήγει στις αρχές του 2015, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι ασύρματες τεχνολογίες χαμηλής ισχύος μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό και την παρακολούθηση της θέσης στην οποία βρίσκονται οι επιβάτες μέσα στο πλοίο, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σε περίπτωση εκκένωσης, καθώς και στη βελτίωση της αναζήτησης και της διάσωσης ατόμων όταν βρίσκονται στη θάλασσα.

Ο στόχος είναι να αλλάξουν ριζικά οι σημερινές πρακτικές διαχείρισης και εκκένωσης πλοίων.


«Αναπτύξαμε ένα δίκτυο καινοτόμων ασύρματων αισθητήρων, οι οποίοι μπορούν να ενσωματώνονται στα σωσίβια γιλέκα, ούτως ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός ατόμων που βρίσκονται μέσα στο πλοίο» δήλωσε ο Δρ. Αναστάσης Κουνούδης, Προϊστάμενος τεχνικού τμήματος και Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της SignalGeneriX, ενός εκ των εταίρων του έργου.


«Οι αισθητήρες αυτοί θα επιτρέπουν στους αρμόδιους ασφαλείας να γνωρίζουν την ακριβή θέση κάθε επιβάτη και κάθε μέλους του πληρώματος κατά τη διάρκεια εκκένωσης του πλοίου.»


Η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της υγείας ασθενών που είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδικά βραχιόλια, ή για να μπορούν οι γονείς να εντοπίζουν τα παιδιά τους σε μεγάλα κρουαζιερόπλοια, τα οποία μεταφέρουν χιλιάδες επιβάτες και πλήρωμα.


Οι ερευνητές του προγράμματος ανέπτυξαν επίσης μια συσκευή ραντάρ ικανή να εντοπίζει την ακριβή θέση επιβατών που έχουν πέσει στη θάλασσα.


Το πρόγραμμα GOALDS, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2012, δημιούργησε νέα σχέδια για μεγάλα κρουαζιερόπλοια με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλειά τους σε περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης.


Με τον ανασχεδιασμό τους τα πλοία έχουν κατά 20\% μεγαλύτερη πιθανότητα να υφίστανται τις λιγότερες δυνατές ζημιές από σύγκρουση ή προσάραξη.


Τα αποτελέσματα αυτά υποβλήθηκαν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τη βελτίωση των προτύπων και υπολογισμών ασφαλείας για τα κρουαζιερόπλοια. Το πρόγραμμα GOALDS αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού πλαισίου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα.


Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών, Maire Geoghegan-Quinn, δήλωσε σχετικά:


«Τα προγράμματα αυτά αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ζητήματα που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων – και στη συγκεκριμένη περίπτωση ακόμη και να σώσουν ζωές. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σ’ αυτό το είδος έρευνας και καινοτομίας στο νέο μας πρόγραμμα Ορίζοντας 2020».


Ιστορικό


Στο πρόγραμμα Lynceus, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση ΕΕ ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ, συμμετέχουν 15 φορείς από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον συντονισμό του έχει αναλάβει το κυπριακό γραφείο μελετών RTD Talos Ltd.


Η έρευνα αυτή υποστηρίζει επίσης τις διατάξεις της πρόσφατα τροποποιηθείσας οδηγίας για τον εξοπλισμό πλοίων, η οποία προβλέπει την πιθανή εισαγωγή ηλεκτρονικής ετικέτας σε πλοία που φέρουν τη σημαία κρατών μελών της ΕΕ.


Το πρόγραμμα GOALDS έλαβε 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου από χρηματοδότηση της ΕΕ. Συμμετείχαν 19 φορείς από εννέα χώρες, ενώ τον συντονισμό του ανέλαβε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών.


Και τα δύο προγράμματα έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013).


Την 1η Ιανουαρίου, η ΕΕ εγκαινίασε νέο, επταετές πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, το


«Ορίζοντας 2020». Κατά τα επόμενα επτά χρόνια, σχεδόν 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας για να ενισχυθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να επεκταθούν τα σύνορα της ανθρώπινης γνώσης.


Ο προϋπολογισμός έρευνας της ΕΕ εστιάζεται κυρίως στη βελτίωση της καθημερινής ζωής σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, τα τρόφιμα και η ενέργεια.


Οι εταιρικές σχέσεις έρευνας με τον φαρμακευτικό τομέα, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τους σιδηροδρόμους και τον κλάδο των ηλεκτρονικών ενθαρρύνουν επίσης τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.


Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα εστιαστεί ακόμη περισσότερο στη μετατροπή εξαιρετικών ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!