United Maritime: Πέτυχαμε τον τριπλασιασμό της αξίας του στόλου μας διατηρώντας θετικό πρόσημο στα καθαρά μας έσοδα.

21.02.2024

Η United Maritime ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα για το 2023 και διανομή μερίσματος ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το 4ο τρίμηνο του 2023

Κύρια οικονομικά στοιχεία  

Tριμήνου

 

Έτους

(εκατ. δολάρια εκτός από EPS)  

Q4 2023

Q4 2022

 

FY 2023

FY 2022

Καθαρός κύκλος εργασιών

$11,6

$14,9

$36,1

$22,8

Προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα

-$0,6

$39,8

$2,8

$40,9

Προσαρμοσμένο EBITDA  

$4,6

$42,3

$18,9

$45,2

 

Αποτέλεσμα ανά μετοχή (EPS) βασικά  

-$0,08

$4,86

$0,02

$7,79

Προσαρμοσμένο αποτέλεσμα ανά μετοχή βασικά  

-$0,07

$5,36

$0,33

$8,54

 

Άλλα σημαντικά σημεία και εξελίξεις:

  • Μέρισμα 0,075 δολάρια ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2023
  • Συνολικά μερίσματα ύψους 1,375 δολαρίων ανά μετοχή ή 10,7 εκατ. δολαρίων από τον Νοέμβριο του 2022 ή περίπου το 45% της κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας
  • Συνολικές επαναγορές κοινών μετοχών ύψους περίπου 6,7 εκατ. δολαρίων σε μέση τιμή 1,87 δολάρια ανά μετοχή από το τρίτο τρίμηνο του 2022
  • Επένδυση ύψους 144 εκατ. δολαρίων το 2023 για την απόκτηση 7 πλοίων ξηρού φορτίου και έσοδα ύψους 37,5 εκατ. δολαρίων από την πώληση του τελευταίου δεξαμενόπλοιου
  • Ολοκλήρωση χρηματοδότησης 30,0 εκατ. δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 προσθέτοντας 6,8 εκατ. δολάρια επιπλέον ρευστότητας στην Εταιρεία, και συμφωνία για νέο sale and leaseback ύψους 13,8 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2024

20 Φεβρουαρίου 2024 – Γλυφάδα – Η United Maritime Corporation («United» ή η «Εταιρεία») (NASDAQ: USEA), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και το οικονομικό έτος 2023. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή ενός ακόμα τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 11,6 εκατ. δολαρίων έναντι 14,9 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 4,6 εκατ. δολάρια έναντι 42,3 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2022. Οι καθαρές ζημίες και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημίες για το τρίμηνο ήταν 0,7 και 0,6 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 36,5 και 39,8 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι η κερδοφορία που καταγράφηκε το 2022 προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις εξαιρετικά κερδοφόρες πωλήσεις τριών δεξαμενόπλοιων της United το εν λόγω τρίμηνο. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν 15.874 δολάρια, σε σύγκριση με 32.161 δολάρια την ίδια περίοδο του 2022.

Για το 2023, ο καθαρός κύκλος εργασιών ήταν 36,1 εκατ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 18,9 εκατ. δολάρια. Τα καθαρά έσοδα και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δωδεκαμήνου ήταν 0,2 εκατ. δολάρια και 2,8 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα. Το ημερήσιο TCE του στόλου ανήλθε στα 15.380 δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Στρατηγική μας προτεραιότητα για το 2023 αποτέλεσε η εκ νέου ανάπτυξη του στόλου της United, μετά τις κερδοφόρες πωλήσεις των δεξαμενόπλοιων μας, εστιάζοντας αυτή τη φορά στον τομέα του ξηρού φορτίου (dry bulk). Η συνολική επένδυση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ανήλθε στα 144 εκατ. δολάρια, οδηγώντας στην απόκτηση επτά πλοίων, και συγκεκριμένα δύο Capesize, δύο Kamsarmax και τριών Panamax. Σε αυτή τη βάση, το 2023 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μεταβατική περίοδος για την Εταιρεία, κατά την οποία πέτυχαμε τον τριπλασιασμό της αξίας του στόλου μας διατηρώντας θετικό πρόσημο στα καθαρά μας έσοδα.

Όσον αφορά την επενδυτική μας στρατηγική, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την χρονική συγκυρία  της μετάβασης σε πλοία dry bulk, καθότι ο εν λόγω κλάδος απολαμβάνει το ισχυρότερο πρώτο τρίμηνο, από άποψη ναύλων, της τελευταίας δεκαετίας. Αποσκοπώντας στην περαιτέρω επέκταση και ανανέωση του ηλικιακού προφίλ του στόλου μας, πρόσφατα συνάψαμε συμφωνία για την απόκτηση ενός ακόμα σύγχρονου ιαπωνικού φορτηγού πλοίου τύπου Kamsarmax, κατασκευής του 2016, μέσω 18-μηνης bareboat ναύλωσης με δικαίωμα αγοράς.

Tο πρόγραμμα επιβράβευσης των μετόχων μας συνέχισε να αποτελεί στρατηγική επιδίωξή μας και το 2023, προχωρώντας σε νέες επαναγορές μετοχών, καθώς και σε τακτικές καταβολές μερισμάτων. Τα συνολικά μερίσματα τους τελευταίους 15 μήνες ανέρχονται σε 10,7 εκατ. δολάρια ή 1,38 δολάρια ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45% της κεφαλαιοποίησης της United. Αυτό περιλαμβάνει άλλο ένα τριμηνιαίο τακτικό μέρισμα ύψους 0,075 δολαρίων που ενέκρινε το ΔΣ, αντιπροσωπεύοντας περίπου 11% ετήσια μερισματική απόδοση. 

Όσον αφορά τις προοπτικές της dry bulk αγοράς, αυτές παραμένουν εξαιρετικά θετικές, βάσει των ιστορικά χαμηλών παραγγελιών νεότευκτων πλοίων και της αυξημένης ζήτησης για μεταφορά πρώτων υλών και ειδικά σιδηρομεταλλεύματος και κάρβουνου. Η περιορισμένη προσφορά πλοίων έχει πρόσφατα οξυνθεί από τις γεωπολιτικές αναταραχές που συνδέονται με τις εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και, αναφορικά με τα Panamax, την χαμηλή στάθμη νερού στη Διώρυγα του Παναμά. Σε συνδυασμό με την ευνοϊκή δυναμική της μεταφορικής ζήτησης, αναμένουμε μια εύρωστη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παραμένουμε λοιπόν αισιόδοξοι για τις οικονομικές μας επιδόσεις το 2024, εκμεταλλευόμενοι πλήρως έναν στόλο τριών Capesize, τριών Kamsarmax και τριών Panamax».

Ο στόλος της Εταιρείας:

Όνομα πλοίου

Τύπος πλοίου

Μεταφορική Ικανότητα (σε dwt)

Έτος κατασκευής

Ναυπηγείο

Τύπος ναύλωσης

Ελάχιστη περίοδος ναύλωσης

Μέγιστη περίοδος ναύλωσης

Goodship

Dry Bulk / Capesize

177.536

2005

Mitsui

Χρονοναύλωση

Αυγ-24

Νοε -24

Tradership

Dry Bulk / Capesize

176.925

2006

Namura

Χρονοναύλωση

Αυγ-24

Ιαν-25

Gloriuship

Dry Bulk / Capesize

171.314

2004

Hyundai

Χρονοναύλωση

Ιαν-24

Ιουν-24

Oasea

Dry Bulk / Kamsarmax

82.217

2010

Thuneishi

Χρονοναύλωση

Μαρ-24

Ιουλ-24

Cretansea

Dry Bulk / Kamsarmax

81.508

2009

Universal

Χρονοναύλωση

Απρ-24

Ιουλ-24

Όνομα πλοίου

Τύπος πλοίου

Μεταφορική Ικανότητα (σε dwt)

Έτος κατασκευής

Ναυπηγείο

Τύπος ναύλωσης

Ελάχιστη περίοδος ναύλωσης

Μέγιστη περίοδος ναύλωσης

Chrisea

Dry Bulk / Panamax

78.173

2013

Shin Kurushima

Χρονοναύλωση

Ιουν-25

Σεπ-25

Synthesea

Dry Bulk / Panamax

78.020

2015

Sasebo

Χρονοναύλωση

Οκτ-24

Δεκ-24

Exelixsea

Dry Bulk / Panamax

76.361

2011

Oshima

Χρονοναύλωση

Ιουλ-24

Νοε-24

Σύνολο

922.054

14,6 έτη

μέσος όρος

 

Πλοίo υπό παράδοση:

Όνομα πλοίου

Τύπος πλοίου

Μεταφορική Ικανότητα (σε dwt)

Έτος κατασκευής

Ναυπηγείο

Nisea

Dry Bulk / Kamsarmax

82.235

2016

Oshima

Σχετικά με την United Maritime Corporation

Η United Maritime Corporation είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Η Εταιρεία αποτελείται από 8 πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου (3 Capesize, 2 Kamsarmax, 3 Panamax), με συνολική μεταφορική ικανότητα 922.054 dwt τόνων περίπου. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης του τρίτου Kamsarmax πλοίου, ο στόλος της Εταιρείας θα αποτελείται από 9 πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου (3 Capesize, 3 Kamsarmax, 3 Panamax), με συνολική μεταφορική ικανότητα 1.004.289 dwt τόνων περίπου.

Η United Maritime Corporation έχει κεντρικά γραφεία στην Γλυφάδα Αττικής και έδρα τα Marshall Islands. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market με τον κωδικό «USEA».

Πληροφορίες για την Εταιρεία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.unitedmaritime.gr.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!