Έκθεση του LLOYD’S REGISTER Οι ευκαιρίες της πυρηνικής ενέργειας και τα εμπόδια

05.07.2024

Η πυρινική ενέργεια θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να απαλλαγεί η ναυτιλία από τις εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου σύμφωνα με την έκθεση «Fuel for Thought: Nuclear report» του βρετανικού νηογνώμονα Lloyd’s Register (LR). Η έκθεση αξιολογεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η πυρηνική ενέργεια στην εμπορική ναυτιλία, δεδομένου του αποδεδειγμένου ιστορικού της σε εφαρμογές στο πολεμικό ναυτικό διαφόρων χωρών, με τη μελέτη να επισημαίνει τον ρόλο των νέων μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) φέρνοντας στην αγορά κατάλληλους μικρής απαίτησης συντήρησης αντιδραστήρες για την κάλυψη των αναγκών πρόωσης και ενέργειας των εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των πλοιοκτητών και των παραγωγών ενέργειας θα μεταβληθούν, καθώς η ισχύς είναι πιθανό να μισθωθεί από τους ιδιοκτήτες αντιδραστήρων, διαχωρίζοντας τον πλοιοκτήτη από την πολυπλοκότητα της αδειοδότησης και της λειτουργίας της πυρηνικής τεχνολογίας. Η έκθεση εστιάζει και στην υιοθέτηση αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας για την προτεραιότητα της προστασίας των ναυτικών και του περιβάλλοντος. Προτείνει ότι για τα νέα σχέδια και την πυρηνική τεχνολογία βραχυπρόθεσμα, η πιστοποίηση βάσει κινδύνου (RBC) του LR θα μπορούσε να αποτελέσει μια προσέγγιση για τους πρωτοπόρους να πιστοποιήσουν τα σχέδιά τους αποδεικνύοντας ένα επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται με τα συμβατικά πετρελαιοκίνητα συστήματα. Πάντως η έκθεση αναγνωρίζει ότι οι ενδεχόμενες αντιδράσεις της κοινής γνώμης, η οποία επηρεάζεται από τις αντιλήψεις για την πυρηνική ενέργεια, και τα επίπεδα ετοιμότητας των επενδύσεων (IRL) που παραμένουν χαμηλά λόγω των αβεβαιοτήτων σχετικά με την ευρύτερη υιοθέτηση της πυρηνικής τεχνολογίας στην εμπορική ναυτιλία, είναι θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν.

πηγή:TA NEA

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!