ΤτΕ: Αύξηση 15% στις τουριστικές αφίξεις εξαμήνου

22.08.2014

Ταξιδιωτικό πλεόνασμα 2,917 ευρώ, 12,6\% υψηλότερο από το αντίστοιχο περσινό, παρουσίασε η χώρα το πρώτο εξάμηνο.

Μόνο τον Ιούνιο οι εισπράξεις άγγιξαν τα 2 δισ. ευρώ. Ποιες χώρες πρόσφεραν τη μεγαλύτερη στήριξη. Μειωμένη η μέση δαπάνη ανά ταξίδι.


Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του έτους επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για μια δυνατή τουριστικά χρονιά.


Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία του Ιουνίου 2014 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο της χώρας παρουσίασε πλεόνασμα 1.784 εκατ. ευρώ έναντι 1.528 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 16,7\%.


Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν τον Ιούνιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 278 εκατ. ευρώ ή 16,3\% και διαμορφώθηκαν σε 1.987 εκατ. ευρώ έναντι 1.709 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.


Από την άλλη πλευρά, ανοδικά κινήθηκαν και οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 22 εκατ. ευρώ ή 12,1\% (Ιούνιος 2014: 203 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 181 εκατ. ευρώ).


Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην ανοδική πορεία των αφίξεων κατά 13,7\% και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης 2,5\%.


Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν σε ποσοστό 71\% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (138,6\%).


Tα στοιχεία εξαμήνου


Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2.917 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 2.589 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 12,6\%.


Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (3,7 δισ.) κατά 464 εκατ. ευρώ ή 13,4\% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 137 εκατ. ευρώ.


H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,6\%, καθώς η μέση ανά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 10 ευρώ ή 1,7\%.


Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν σε ποσοστό 42,7\% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 32,3\% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.


Ταξιδιωτικές εισπράξεις


Τον Ιούνιο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν 16,3\% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση 23,4\% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 (Ιούνιος 2014: 1.213 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 983 εκατ.).


Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. των 28 παρουσίασαν αύξηση 44 εκατ. ευρώ ή 6,6\% (Ιούνιος 2014: 718 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 674 εκατ. ευρώ).


Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 111 εκατ. ευρώ ή 18,3\% όσο και των αντίστοιχων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 31,8\% (Ιούνιος 2014: 494 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 375 εκατ.).


Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση 21,7\% τον Ιούνιο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Ιούνιος 2014: 314 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 258 εκατ. ευρώ) και από τη Γαλλία αυξήθηκαν 21,4\% (Ιούνιος 2014: 119 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2013: 98 εκατ. ευρώ).


Άνοδο κατά 109 εκατ. ευρώ ή 49,6\% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.


Από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28, μείωση 6,7\% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 236 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν 43,6\% και έφτασαν τα 95 εκατ. ευρώ.


Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση 13,4\% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 κατά 19\%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2.334 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. των 28 που διαμορφώθηκαν σε 1.456 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8\% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1.477 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν 12,2\%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν άνοδο 33,1\%.


Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν 2,9\% και διαμορφώθηκαν σε 588 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες από τη Γαλλία αυξήθηκαν 21,3\% στα 287 εκατ. ευρώ. Επίσης οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 523 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 40,2\%.


Από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία 2,5\%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 347 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν 15,8\% και διαμορφώθηκαν σε 229 εκατ. ευρώ.


Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση


Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούνιο του 2014 (σ.σ. δεν περιλαμβάνει την κρουαζιέρα) διαμορφώθηκε σε 2.697 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7\% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.


Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της Ε.Ε. των 28 κατά 16,3\% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28 κατά 9,9\%.


Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ υπολογίζονται σε 880 χιλ., παρουσιάζοντας βελτίωση 9,8\%, και οι αφίξεις από τις χώρες της Ε.Ε. των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση 25\% (Ιούνιος 2014: 752 χιλ., Ιούνιος 2013: 602 χιλ.).


Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία αυξήθηκαν 16,8\% και 12,2\% αντιστοίχως και αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο 41,2\%.


Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν 1,9\% και διαμορφώθηκαν σε 236 χιλ. ταξιδιώτες και οι αντίστοιχες από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση 7,6\% και ανήλθαν σε 79 χιλ. ταξιδιώτες.


Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 αυξήθηκε 15,6\% και διαμορφώθηκε σε 6.264 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 5.421 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. των 28 διαμορφώθηκε σε 3.701 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 17,6\% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28 ήταν 2.563 χιλ., παρουσιάζοντας βελτίωση 12,7\%.


Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν 11,4\% και αυτές από τις χώρες της Ε.Ε. των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ 26,7\%.


Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία 1,9\% και 15,1\% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 33,8\%.


Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν άνοδο 13,5\% και έφτασαν τους 382 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση 22\% και διαμορφώθηκαν σε 203 χιλ. ταξιδιώτες.


πηγή :euro2day.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!