Τράπεζα Πειραιώς: Εξειδίκευση στη Ναυτιλία

09.03.2014

Δυναμική εξειδίκευση στις χρηματοδοτήσεις του κλάδου της ναυτιλίας επιχειρεί η τράπεζα Πειραιώς η οποία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 δραστηριοποιείται στον χώρο αποκτώντας

κατʼ αρχήν τα Ελληνικά ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών Natwest και Credit Lyonnais και εν συνεχεία το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης. Το χαρτοφυλάκιο αναπτύχθηκε σταδιακά στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων πελατών της αλλά και της προσεκτικής προσέλκυσης νέων. Να σημειωθεί ότι οι ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς αφορούν κυρίως στη χρηματοδότηση πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας με 1,4 δις ευρώ και σε μικρότερο βαθμό τη χρηματοδότηση επιβατηγού ναυτιλίας με 0,2 δις ευρώ.


Σήμερα, η τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη στήριξη της στους ναυτιλιακούς πελάτες της απέναντι στις διακυμάνσεις των ναυλαγορών, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει: κάθε μορφής μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση προς ναυτιλιακούς ομίλους ή εταιρείες για την αγορά / ναυπήγηση πλοίου(ων) και /ή για Κεφάλαιο Κίνησης, την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών και FX lines, Interest Rate Swaps, Bunker Swaps (derivatives).

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!