• 05.03.2024

    Ένας από τους μεγαλύτερους ναυλωτές στον κόσμο, η Trafigura, αντιμετωπίζωντας την έλλειψη σύγχρονης χωρητικότητας υπερδεξαμενόπλοιων, υπογράφοντας η ίδια για την κατασκευή των πρώτων VLCCs της. Αναλυτικότερα, η εταιρεία με έδρα [...]