Συνεργασία για μια πιο έξυπνη ναυτιλία μεταξύ των Laskaridis, Metis & Bureau Veritas

05.12.2023

Μια έξυπνη εταιρική σχέση δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία διαχείρισης πλοίων Laskaridis Shipping, στον πάροχο ψηφιακής τεχνολογίας METIS Cyberspace Technology και στον νηογνώμονα Bureau Veritas (BV) την ανάπτυξη νέων notations, που αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιοποίηση και ειδικότερα στη χρήση επαυξημένων δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας επισημοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης στα γραφεία της Laskaridis Shipping Co. LTD. στις 17 Νοεμβρίου 2023.

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022, οδήγησε στην έκδοση Αρχής επί της έγκρισης (Approval in Principle) του BV στο METIS Cyberspace για το “METIS Ship Connect System”, μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα απόκτησης δεδομένων για την παρακολούθηση των λειτουργιών και των υποσυστημάτων των πλοίων. Επίσης, απονεμήθηκαν δύο νέα notations ταξινόμησης στο bulk carrier “Leto”, κατασκευής του 2015 που διαχειρίζεται η Laskaridis Shipping CO. LTD., το οποίο είναι ένα από τα 20 πλοία του στόλου της εταιρείας που είναι εξοπλισμένα με METIS Ship Connect.

Το METIS Ship Connect λειτουργεί ως ένα ενσωματωμένο στοιχείο – Internet of Things (IoT) και συλλέγει ροές δεδομένων από αισθητήρες επί του πλοίου, στα όργανα και στα συστήματα ελέγχου αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται από την πλατφόρμα που βασίζεται στο cloud METIS. Εκτός, των άλλων, βασικές μετρήσεις πλοίων, όπως η κατανάλωση καυσίμου, η απόδοση του κινητήρα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο και μέσω προηγμένων αναλύσεων δεδομένων και τεχνικών μηχανικής εκμάθησης, η πλατφόρμα METIS παρέχει συστάσεις βελτιστοποίησης, προγνωστικές πληροφορίες και διαχείριση κανονιστικής συμμόρφωσης.

Με το METIS Ship Connect πάνω στο πλοίο, το bulk carrier “Leto” έγινε το πρώτο πλοίο στο οποίο απονεμήθηκε το notation Datainfra, που αναπτύχθηκε από την Bureau Veritas ως μέρος του έργου. Η σημείωση Datainfra αναγνωρίζει ότι το πλοίο είναι εξοπλισμένο με υποδομή δεδομένων που αποτελείται από δεδομένα, τεχνολογίες, οργανισμούς και διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη συλλογή, μετάδοση, αποθήκευση, κοινή χρήση και διαθεσιμότητα δεδομένων σε πολλούς καταναλωτές δεδομένων.

Επίσης, το “Leto” είναι επίσης το πρώτο πλοίο εν χρήσει που έλαβε τη σημείωση Smart (EnE1-W, -S, -Em) του BV, η οποία αναγνωρίζει ότι η εταιρεία και το πλοίο ενσωματώνουν λογισμικό και υλικό που παρέχουν έξυπνες λειτουργίες για τη συλλογή, τη μετάδοση, την ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας, τη δρομολόγηση καιρού και την παρακολούθηση εκπομπών.

Εστιάζοντας στη χρήση μεγάλων δεδομένων και τεχνολογίας AI, τα νέα notations και η πλατφόρμα METIS Ship Connect θα βοηθήσουν τους διαχειριστές πλοίων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία και να βελτιστοποιήσουν την απόδοση. Το πεδίο εφαρμογής του έργου και των σημειώσεων υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα από πλοίο σε ακτή, αποφάσεις εξ αποστάσεως και λειτουργίες εξ αποστάσεως.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!