Στις 29 Φεβρουαρίου ο διεθνής διαγωνισμός για τις 73 άγονες γραμμές-Προβάδισμα στα νεότερα πλοία για την κατηγορία

02.02.2024

Τροποποιήθηκαν οι όροι του διεθνούς διαγωνισμού για τις 73 άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές της περιόδου 2023-2024.Ο σχετικός διαγωνισμός με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός, που ήταν να διεξαχθεί έως τις 31/10/2023, ακυρώθηκε ύστερα από προδικαστική προσφυγή της Zante Ferries στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και θετική γνωμοδότηση της τελευταίας.

Η Zante Ferries, που έχει υπό την ιδιοκτησία της τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία «Διονύσιος Σολωμός» και «Αδαμάντιος Κοραής», είχε προσφύγει στη συγκεκριμένη αρχή ζητώντας να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί όρος της διακήρυξης για τις άγονες γραμμές που αφορούσε την κατηγορία 3, όπου μπορούσαν να συμμετέχουν πλοία χωρίς όριο ηλικίας, κάτι που δεν ισχύει για τις κατηγορίες 1 και 2, όπου η αναθέτουσα αρχή έδινε προβάδισμα στα νεότερα ηλικιακά πλοία.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές αφορά πλοία τριών κατηγοριών, οι οποίες ορίζονται με βάση την ηλικία τους.

Όσο μικρότερη είναι η ηλικία τόσο υψηλότερο είναι το μίσθωμα που προϋπολογίζει το υπουργείο Ναυτιλίας.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η προσέλκυση νεότερων και πιο σύγχρονων πλοίων στην εξυπηρέτηση γραμμών που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Η κατηγορία 1 αφορά πλοία ηλικίας μέχρι και 16 ετών (τα οποία έχουν καθελκυστεί μετά την 1η Ιουλίου 2007) και που έχουν ταχύτητα τουλάχιστον 19 κόμβους. Στην κατηγορία 2 εντάσσονται πλοία ηλικίας μέχρι και 24 ετών (τα οποία έχουν καθελκυστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1999) και που έχουν ταχύτητα τουλάχιστον 17 κόμβους.

Στην κατηγορία 3 εντάσσεται κάθε πλοίο που δεν ανήκει (σύμφωνα με την κατατιθέμενη στον διαγωνισμό προσφορά) σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, που σημαίνει ουσιαστικά ότι πρόκειται για πλοία με όριο ηλικίας από 25 ετών και πάνω.

Πλέον, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με απόφασή της στις 19 Ιανουαρίου ακύρωσε τον συγκεκριμένο όρο στην κατηγορία πλοίων 3 και δέχθηκε την προσφυγή της ακτοπλοϊκής εταιρείας, δίνοντας προτεραιότητα στα νεότερα πλοία να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Το υπουργείο Ναυτιλίας ενημέρωσε την Ε.Ε. για την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ενώ με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας αναρτήθηκαν στο διαύγεια οι νέοι όροι.

Συγκεκριμένα οι κατατεθειμένες προσφορές των εταιρειών εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας:Πρώτα η κατηγορία 1, μετά η κατηγορία 2 και τέλος η κατηγορία 3.

Εφόσον κατά το στάδιο επιλογής προκύψουν στην ίδια κατηγορία πλοίων δύο η περισσότερες προσφορές, προηγείται η προσφορά στην οποία δηλώνεται πλοίο αντικατάστασης.

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή στις γραμμές για τις οποίες έχουν προκριθεί πλέον της μίας αιτήσεως συμμετοχής θα ανοίγει τις οικονομικές προσφορές. α)μόνο των εταιρειών που προηγούνται κατά κατηγορία πλοίου εν συνέχεια β) μόνο των εταιρειών που διαθέτουν πλοίο αντικατάστασης εφόσον προκύψουν στην ίδια κατηγορία δύο η περισσότερες προσφορές και γ) μόνο των εταιρειών που διαθέτουν πλοίο συμβατικού τύπου, έναντι ταχυπλόου, εφόσον προκύψουν στην ίδια κατηγορία δύο η περισσότερες προσφορές που είτε στο σύνολό τους διαθέτουν πλοίο αντικατάστασης είτε στο σύνολό τους δεν διαθέτουν.

Ειδικότερα για την κατηγορία 3 προηγείται και προκρίνεται η προσφορά του νεότερου μεταξύ του πλοίου και εν συνέχεια εφόσον έχουν το ίδιο έτος καθέλκυσης προηγείται η προσφορά με πλοίο αντικατάστασης. Σε περίπτωση απόρριψής τους θα ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές του αμέσως επόμενου πλοιοκτήτη.

Οι οικονομικές προσφορές που δεν ανοίχτηκαν θα παραμένουν στην αρμόδια υπηρεσία έως την κατοχύρωση του διαγωνισμού και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!