Star Bulk: Από τον Ιούνιο του 2021 έχει μοιράσει μερίσματα ύψους $1.1 δισεκατομμυρίων

13.02.2024

Η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk Carriers, συμφερόντων του Πέτρου Παππα, γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από της λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 85.8 εκατομμύρια δολάρια, από από 116.3 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Επίσης, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων – EBITDA ανήλθαν σε 114 εκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, έναντι 134.6 εκατομμύρια δολαρίων το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Σχετικά με τα έσοδα για τους δώδεκα μήνες του 2023, αυτά διαμορφώθηκαν στα 949.269.000 δολάρια, έναντι 1.437.156.000 δολαρίων που ήταν το 2022.

Από τη πλευρά του, ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, είπε:«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους ολοκληρώσαμε την επαναγορά 20 εκατομμυρίων μετοχών αξίας 380,0 εκατομμυρίων δολαρίων από την Oaktree. Σύμφωνα με τη δηλωμένη μερισματική μας πολιτική, το Διοικητικό μας Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,45 δολάρια ανά μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε από τον Ιούνιο του 2021 σε 1,1 δισ. δολάρια.

Συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς επενδύοντας στην ανανέωση του στόλου μας, έχοντας αυξήσει το μέγεθος της παραγγελίας μας για νεότευκτα πλοία από δύο σε πέντε τελευταίας γενιάς, υψηλών προδιαγραφών Eco Kamsarmaxes που παραδίδονται την διετία 2025-2026. Επιπλέον, έχουμε αρχίσει να παραλαμβάνουμε τα νεότευκτα πλοία μας Eco, λειτουργώντας επί του παρόντος δύο πλοία από τα έξι που αναμένουμε να παραδοθούν κατά τη διάρκεια του 2024.

Όσον αφορά την προαναγγελθείσα συγχώνευση όλων των μετοχών μας με την Eagle Bulk, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής το πρώτο εξάμηνο του 2024. Έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις. Η ψηφοφορία των μετόχων της Eagle Bulk θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2024. Πιστεύουμε ακράδαντα στα λειτουργικά και οικονομικά οφέλη από τη συνένωση των δύο εταιρειών και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στη ναυτιλία ξηρού χύδην φορτίου.

Η Star Bulk είναι υπερήφανη που είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Κέντρου Μείωσης Εκπομπών Ναυτιλιακών Ρύπων που ξεκίνησε πρόσφατα, το οποίο θα εδρεύει στην Αθήνα. Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της επένδυσης στην έρευνα και την ανάπτυξη και της προώθησης της υιοθέτησης τεχνολογιών που θα βοηθήσουν την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Το Κέντρο θα έχει ως στόχο να προσελκύσει χρηματοδότηση και να ηγηθεί πρωτοβουλιών που θα επιταχύνουν τον ρυθμό της καινοτομίας στον κλάδο μας.

Οι προοπτικές για την αγορά χύδην ξηρού φορτίου παραμένουν θετικές λόγω της ευνοϊκής δυναμικής της προσφοράς, των γεωπολιτικά καθοδηγούμενων ανεπαρκειών στο εμπόριο και της ανάκαμψης της ζήτησης που υποστηρίζεται από τις μεγάλες παγκόσμιες επενδυτικές ανάγκες σε υποδομές για την πράσινη μετάβαση του κόσμου. Η Star Bulk αναμένει να επωφεληθεί από την πρόσφατη ενίσχυση της αγοράς ξηρού χύδην φορτίου, έχοντας ως επί το πλείστον διατηρήσει τον ποικιλόμορφο στόλο της που είναι εξοπλισμένος με scrubber στην αγορά spot και έτσι να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της».

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο στόλος της Star Bulk  αποτελείται από 100 πλοία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!