Pyxis Tankers: Μοίρασε μερίσματα ύψους $3,1 εκατομμυρίων

21.11.2023

Η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία Pyxis Tankers Inc., συμφερόντων του Βαλέντιου Βαλεντή γνωστοποίησε τα μη ελεγμένα αποτελέσματά της για το τρίτο τρίμηνο και τους εννέα μηνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Αναλυτικότερα, για το εφετινό τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά της έσοδα ήταν 11,1 εκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, τα έσοδά της εταιρείας από χρονοναύλωσεις ανήλθαν σε 9,3 εκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας μείωση κατά περίπου 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ή διαφορετικά κατά 22,3%, σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο, όταν διαχειρίζονταν περισσότερα πλοία. Επίσης, το καθαρό εισόδημα που αποδίδεται στους κοινούς μετόχους για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ήταν 3,1 εκατ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας μείωση κατά 2 εκατ. δολαρίων από τα καθαρά έσοδα 5,1 εκατ. δολαρίων τη συγκρίσιμη περίοδο του 2022. Εκτός των άλλων, για το τρίτο τρίμηνο του 2023, τα καθαρά έσοδα ανά μετοχή ήταν 0,29 και 0,26 σε σύγκριση με το καθαρό εισόδημα ανά μετοχή 0,48 δολάρια και 0,42 δολάρια για την ίδια περίοδο το 2022. Επιπρόσθετα, το προσαρμοσμένο EBITDA για τους τρεις μήνες που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ήταν 5,5 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο αντιπροσώπευε μείωση 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη συγκρίσιμη περίοδο το 2022. Όσο αφορά στο εννεάμηνο, η εταιρεία είχε καθαρά έσοδα 32,2 εκατ. δολαρίων, μείωση 7,7 εκατ. δολάρια ή 19,4%, από 40 εκατ. δολάρια τη συγκρίσιμη περίοδο του 2022

Από την πλευρά του, ο Βαλέντιος Βαλεντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε:“Για άλλη μια φορά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε σταθερά αποτελέσματα για το τρίτο οικονομικό μας τρίμηνο 2023 με καθαρά έσοδα 11,1 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα ευνοϊκά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς εξακολουθούν να υποστηρίζονται από τα χαμηλά αποθέματα ορισμένων προϊόντων διύλισης πετρελαίου.Ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία έχει επεκτείνει την αναδιάρθρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών που δημιουργούνται, καθώς και ανακατευθύνει τις εμπορικές ροές από μικρότερες αποστάσεις σε μεγαλύτερες αποστάσεις, με αποτέλεσμα την επέκταση των θαλάσσιων φορτίων κατά τόνους, μειώνοντας έτσι τη διαθέσιμη χωρητικότητα των πλοίων.Κατά συνέπεια, οι προοπτικές ναύλωσης για τα δεξαμενόπλοια προϊόντων πετρελαίου παραμένουν υγιείς και οι αξίες του ενεργητικού υψηλές, αντανακλώντας ένα βιώσιμο και εποικοδομητικό περιβάλλον για τον κλάδο. Ωστόσο, τα επεκτεινόμενα γεωπολιτικά γεγονότα, όπως η πρόσφατη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, έχουν δημιουργήσει εκτεταμένες και αβέβαιες επιπτώσεις παγκοσμίως και έχουν αυξήσει την αστάθεια της αγοράς στον τομέα μας. Δυστυχώς, οι καιρικές και κλιματικές εξελίξεις, όπως η ξηρασία που επηρεάζει τις διελεύσεις μέσω της Διώρυγας του Παναμά, απλώς προσθέτουν σε αυτήν την πολυπλοκότητα. Για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, η ημερήσια τιμή TCE για τα τέσσερα οικολογικά αποδοτικά δεξαμενόπλοιά μας μειώθηκε περίπου 1.000 δολάρια την ημέρα σε 28.024 δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2022.Καθώς προχωράμε στην ισχυρότερη εποχική περίοδο του χειμώνα, οι κρατήσεις μας παραμένουν ισχυρές. Από τις 20 Νοεμβρίου 2023, το 84% των διαθέσιμων ημερών στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 για τα MR μας είχε κρατηθεί με εκτιμώμενο μέσο TCE 29.600 δολάρια ανά πλοίο. Εξαιρουμένου του πλοίου «Pyxis Epsilon», δύο από τα δεξαμενόπλοιά μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις και ένα στην αγορά spot. Αναμένουμε να διατηρήσουμε με σύνεση τη μικτή στρατηγική μας για την απασχόληση των πλοίων”.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο στόλος της Pyxis Tankers αποτελείται από τέσσερα πλοία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!