Ναυπηγήσεις: Οι Έλληνες εφοπλιστές αύξησαν τις παραγγελίες το 2023 – 90 φορτηγά και 123 δεξαμενόπλοια

28.12.2023

Έχουν το 20% των παραγγελιών παγκοσμίως για αυτή τη χρονιά σε φορτηγά και το 34% σε δεξαμενόπλοια

Έχοντας πουλήσει ένα σημαντικό μέρος των παλαιότερων πλοίων τους, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν πολύ δραστήριοι στην αγορά νεότευκτων πλοίων το 2023.

Όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers τοποθέτησαν παραγγελίες για 90 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, που αντιστοιχούν περίπου στο 20% των συνολικών παραγγελιών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου που τοποθετήθηκαν το 2023.

Αυτό συγκρίνεται με μόλις 40 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου που παρήγγειλαν το 2022.

Η προτίμησή τους για το 2023 ήταν ο τομέας Kamsarmax, με 55 παραγγελίες, ακολουθούμενος από τον τομέα Ultramax, με 21 παραγγελίες.

Οι ελληνικές παραγγελίες δεξαμενόπλοιων αυξήθηκαν επίσης κατακόρυφα το 2023, με 123 παραγγελίες, που αντιστοιχούν στο 34% των συνολικών παραγγελιών δεξαμενόπλοιων που τοποθετήθηκαν το 2023.

Αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο από τον αριθμό των παραγγελιών δεξαμενόπλοιων που έδωσαν το 2022.Η κύρια εστίασή τους ήταν στον τομέα Aframax/LR2, με 51 παραγγελίες, ακολουθούμενη από τους τομείς Suezmax και Panamax/LR1, με 36 και 14 παραγγελίες, αντίστοιχα.
newmoney.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!