Με επιτυχία εφαρμόζεται το φυσικό αέριο στη συμπρωτεύουσα

22.07.2014

Μία πόλη που έρχεται πρώτη ανάμεσα σε 468 περιοχές και κερδίζει την πανευρωπαϊκή διάκριση ως η καλύτερη ευρωπαϊκή πόλη του μέλλοντος δεν θα μπορούσε να μην βασίζεται στο φυσικό αέριο.

Αθανάσιος Παπάς, Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσαλονίκης


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Σύμφωνα με το περιοδικό Foreign Direct Ιnvestments των FT, η συμπρωτεύουσα αναδείχθηκε ως η καλύτερη ευρωπαϊκή πόλη του μέλλοντος στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό «European Cities of the Future 2014» με κριτήρια επιλογής την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και το εργασιακό περιβάλλον. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Η ποιότητα ζωής σαφώς συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται αδιαμφισβήτητα με το φυσικό περιβάλλον. Και οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις κάνουν πολλές ενέργειες για την προστασία του αλλά και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μία από αυτές είναι η λειτουργία του πρώτου πρατηρίου φυσικού αερίου στην Πυλαία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δημόσιων οχημάτων αλλά και των ολοένα αυξανόμενων ΙΧ που κινούνται με φυσικό αέριο.
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ύστερα από την πρόσφατη ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την αεριοκίνηση, η ζήτηση για CNG παρουσιάζει ανοδική πορεία και προς αυτή την κατεύθυνση η ΔΕΠΑ, στην προσπάθεια να ανοίξει το δρόμο στην αεριοκίνηση, πολύ σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει και άλλο πρατήριο FISIKON στην συμπρωτεύουσα.
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε η Θεσσαλονίκη να καταστεί μια πραγματικά ανταγωνιστική πόλη και να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων αναπτυγμένων περιοχών σε ευρωπαϊκά κράτη. Τα πρατήρια φυσικού αερίου έχουν φθάσει τα 25.300 σε όλο τον κόσμο προκειμένου να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση των 19 εκατομμυρίων οχημάτων που κυκλοφορούν σε Ευρώπη και Αμερική. Για την υιοθέτηση μιας πιο πράσινης πολιτικής από τις τοπικές αρχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τον ρόλο του φυσικού αερίου, μας μιλάει ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, κ. Αθανάσιος Παπάς.


Πώς αντιμετωπίζετε ως δημοτική αρχή την υιοθέτηση μιας πιο «πράσινης» πολιτικής όπως είναι για παράδειγμα η χρήση φυσικού αερίου στα απορριματοφόρα ;


Η πόλη της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συνεχή ρυθμό αύξησης σε έκταση και πληθυσμό. Ο πλη­θυσμός της, από 300.000 το 1951, έχει υπερβεί το 1.000.000 σήμερα. Οι μεταφορές είναι η σημαντικότερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και έπονται η βιομηχανία και η θέρμανση. Αποτέλεσμα της χωροταξικής ανάπτυξης είναι η εμφάνιση υψηλών συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων που εγκλωβίζονται στους στενούς δρόμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων σε συνδυασμό με την γήρανση του στόλου των οχημάτων έχουν επίσης σαν αποτέλεσμα τη διαρκή επιδείνωση του προβλήματος τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όσο και του κυκλοφοριακού θορύβου.


Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, δημιούργησε ένα Δημοτικό Δίκτυο Σταθμών Ελέγχου Ατμο­σφαι­ρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, που σήμερα πε­ρι­λαμβά­νει τρεις σταθμούς κυ­κλο­φορίας, τρεις σταθμούς αστικού υπο­βάθρου και επτά μετεωρο­λογικούς σταθμούς ώστε να εντοπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούν οι οδικές μεταφορές ,άλλες αστικές και βιομηχανικές εκπομπές.-Τι πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ο δήμος για την μείωση των προβλημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη;


Τα ιδιαίτερα επιβαρυμένα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης που μετρούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα, που οφείλεται κύρια στην αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων, οδηγούν το Δήμο Θεσσαλονίκης στην υποβολή προτάσεων και στην αναζήτηση μέτρων, για τον περιορισμό των ανωτέρω προβλημάτων. Μία από τις κύριες προτάσεις, ίσως η σημαντικότερη, είναι η αντικατάσταση του συνόλου των οχημάτων, με μικτό φορτίο άνω των 3,5 τόνων (tn), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ανήκει στην κατηγορία Euro 3, με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα οχήματα αυτά εξυπηρετούν κυρίως τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης (απορριμματοφόρα, βυτία μεταφοράς νερού, ανατρεπόμενα οχήματα διαφόρων μεγεθών κι άλλα υποστηρικτικά οχήματα) που σήμερα παρουσιάζουν μεγάλες φθορές και συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό βλαβών και κόστος αποκατάστασης.-Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο πιο συγκεκριμένα, με κάποιο συγκριτικό παράδειγμα;


Με υπολογισμούς ο μέσος όρος των διανυομένων χιλιομέτρων των απορριμματοφόρων οχημάτων, φθάνει τα ογδόντα (-80-) χιλιόμετρα ημερησίως (τα οποία πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου). Τα ανωτέρω οχήματα χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ρυπογόνα, εξαιτίας των πολλών στάσεων και των συνεχών επανεκκινήσεων, αλλά και της λειτουργίας εν στάση του συστήματος συλλογής και συμπίεσης των απορριμμάτων.


Τα νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, οχήματα θα πρέπει να είναι προδιαγραφών τουλάχιστον EURO 5 και θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο πεπιεσμένο φυσικό αέριο (Compressed Natural Gas – CNG).


-Ποιες θα θεωρούσατε ιδανικές λύσεις για την κίνηση των οχημάτων όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην μείωση του κόστους;


Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να αντικαταστήσει πάνω από το 20\% των συμβατικών καυσίμων κίνησης με εναλλακτικά καύσιμα μέχρι το 2020, με την Πράσινη Βίβλο της «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», που εκδόθηκε το 2000. Οι εναλλακτικές λύσεις που θεωρούνται πλέον ελπιδοφόρες από την Επιτροπή είναι: το φυσικό αέριο (10\%), τα βιοκαύσιμα (8\%), και το υδρογόνο (5\%).


Όπως εύλογα μπορεί να συμπεράνει κανείς η προμήθεια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχημάτων με χρήση φυσικού αερίου έχει πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τόσο στη μείωση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης που μετρούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα (μεγάλο μέρος των οποίων οφείλεται στην κίνηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων), όσο και στη μείωση του κόστος ανεφοδιασμού και συντήρησης του γηρασμένου στόλου των βαρέων οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (τα περισσότερα των οποίων ανήκουν στην κατηγορία Euro 3).

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!