Καθαρά έσοδα 83,5 εκ. δολάρια για τη Seanergy από το πρώτο τρίμηνο του 2014

03.07.2014

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (Nasdaq: SHIP) ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2014.


Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία:

Πρώτο Τρίμηνο 2014


· Κέρδη Προ Αποσβέσεων Τόκων και Φόρων (EBITDA): 84,7 εκ. δολάρια.


· Καθαρά έσοδα 83,5 εκ. δολάρια.


· Μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις.


· Ίδια Κεφάλαια: 2,6 εκ. δολάρια.


Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2014, ολοκληρώσαμε επιτυχώς το σχέδιο χρηματοοικονομικής εξυγίανσης, το οποίο οδήγησε στη διαγραφή του συνόλου των δανειακών μας υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, από την αρχή του 2012, ακολουθώντας απαρέγκλιτα το σχέδιο αναδιάρθρωσης, καταφέραμε να διαγράψουμε 346 εκ. δολάρια τραπεζικού δανεισμού και να αποδεσμεύσουμε την Εταιρεία από τις σχετικές εγγυήσεις.


Σε αντίθεση με μεγάλο αριθμό εταιρειών που αναδιάρθρωσαν το δανεισμό τους μέσω πτωχευτικών διαδικασιών, διαγραφής των ιδίων κεφαλαίων και απώλεια διαπραγμάτευσης των μετοχών τους, το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Seanergy ολοκληρώθηκε χωρίς δικαστικές διαδικασίες και χωρίς οποιαδήποτε αραίωση των υφισταμένων μετόχων, ενόσω η μετοχή μας διαπραγματευόταν κανονικά στο Nasdaq. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική επιτυχία που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών μας ενεργειών.


Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρείας, προχωρήσαμε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Συγκεκριμένα, εταιρείες συμφερόντων ορισμένων μελών της οικογένειας Ρέστη εισέφεραν το ποσό των $1.1 εκατομμυρίων, με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές της Seanergy. Κατόπιν της αύξησης αυτής, οι συγκεκριμένοι μέτοχοι κατέχουν το 50.1\% του μετοχικού κεφαλαίου της Seanergy. Αυτή η θετική εξέλιξη, αποτελεί αναμφισβήτητα ψήφο εμπιστοσύνης για την Εταιρεία μας και τις προοπτικές της να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό ναυτιλιακό οργανισμό.


Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Seanergy στο Nasdaq, μετά την διαγραφή του χρέους και της εισφοράς μετρητών είναι πλέον απόλυτα εξασφαλισμένη.


Επίσης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, έχουμε εισέλθει σε μια στρατηγική συμφωνία με εταιρείες που ελέγχονται από τους βασικούς μετόχους μας, σύμφωνα με την οποία, οι βασικοί μέτοχοι θα εισφέρουν τέσσερα σύγχρονα πλοία τύπου Capesize στην Seanergy, με αντάλλαγμα την έκδοση νέων μετοχών. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 με την περάτωση των απαραίτητων διαδικασιών.


Αναφορικά με τη μελλοντική εξέλιξη της ναυλαγοράς, αναμένουμε ανάκαμψη στην αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου από το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Η ανάκαμψη της αγοράς σε συνδυασμό με την ενίσχυση μας μέσω των τεσσάρων Capesize πλοίων, θα ωφελήσει σημαντικά τα αποτελέσματά μας και θα διασφαλίσει την άντληση κεφαλαίων από τις χρηματαγορές με σκοπό την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας μας.


Σχετικά με την Seanergy Maritime Holdings Corp.


Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι εταιρεία με έδρα τα Marshall Islands και τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα. Η Εταιρεία ασχολείται με τη μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων μέσω ιδιοκτησίας και λειτουργίας πλοίων ξηρού φορτίου.


Με την ολοκλήρωση της ανακοινωθείσας εισφοράς των πλοίων, ο στόλος της Εταιρείας θα αποτελείται από τέσσερα πλοία τύπου Capesize με συνολική μεταφορική ικανότητα τους 682.723 τόνους και με μέση ηλικία τα 7,5 έτη.


Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά του Nasdaq Capital Market, υπό τον κωδικό ”SHIP”.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!