Η Seanergy Maritime Holdings Corp. ανακοινώνει την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας για την εισφορά τεσσάρων πλοίων τύπου Capesize

30.04.2014

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) ανακοίνωσε σήμερα ότι εισήλθε σε συμφωνία με εταιρείες συμφερόντων ορισμένων μελών της οικογένειας Ρέστη για την απόκτηση μέσω εισφοράς τεσσάρων πλοίων τύπου Capesize

Η τρέχουσα συνολική αξία των τεσσάρων πλοίων Capesize αποτιμάται στα 178 εκατομμύρια δολάρια περίπου και η εκτιμώμενη καθαρή τους θέση στα 86 εκατομμύρια δολάρια περίπου. Το αντίτιμο της συναλλαγής θα είναι η έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας.


Η συναλλαγή, που υπόκειται σε συγκεκριμένες μεταβατικές νομικές διατάξεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα λάβει γνωμοδοτική έκθεση (fairness opinion) από διεθνή χρηματοοικονομικό οίκο σχετικά με την συγκεκριμένη συναλλαγή. Το ακριβές ύψος της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων ως αποτέλεσμα της εισφοράς, θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές αρχές.


Η Εταιρεία αναμένεται να έχει έσοδα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από τη διαχείριση των πλοίων. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών σχετικά με το ύψος των ναύλων για τα έτη 2014 και 2015, η Seanergy αναμένεται να έχει 36 εκατομμύρια δολάρια κύκλο εργασιών και 25 εκατομμύρια δολάρια Κέρδη προ Φόρων Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) σε ετήσια βάση από τα συγκεκριμένα πλοία. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εναλλακτικές της επιλογές αναφορικά με τις μελλοντικές ναυλώσεις των πλοίων της, με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά των βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων όσο και των χρονοναυλώσεων.


Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την Seanergy, καθώς συμβάλλει στην ανασύσταση του στόλου της Εταιρείας με τέσσερα σύγχρονα πλοία, τα οποία θα μας φέρουν σημαντικά έσοδα από την πρώτη κιόλας μέρα. Επιπρόσθετα, αυτή η συνεισφορά αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, το οποίο επιτυχώς συνεχίζουμε και υλοποιούμε μέχρι και σήμερα. Η εταιρική μας στρατηγική στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας μέσω μιας σειράς επικερδών συναλλαγών με σκοπό την επίτευξη σημαντικών αποδόσεων για τους μετόχους μας.


Σχετικά με την Seanergy Maritime Holdings Corp.


Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι εταιρεία με έδρα τα Marshall Islands και τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα. Η Εταιρεία ασχολείται με την μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων μέσω ιδιοκτησίας και λειτουργίας πλοίων ξηρού φορτίου.


Οι κοινές μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο NASDAQ Capital Market υπό τον κωδικό ”SHIP”. Η Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα διαθέτει ένα στόλο από τέσσερα σύγχρονα πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 682,723 μετρικών τόνων (dwt) και με μέση ηλικία τα 7,5 έτη.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!