Dynagas LNG Partners: Κατέγραψε έσοδα ύψους $111.92 εκατομμυρίων το γ’ τρίμηνο

12.12.2023

Η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία Dynagas LNG Partners, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εφετινό τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο.

Αναλυτικότερα, το πρώτους εννέα μήνες του έτους, η Εταιρεία είχε έσοδα ύψους 111.92 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση κατά 16 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Επίσης, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 25.4 εκατομμύρια δολάρια, από 42.3 εκατομμύρια δολάρια το 9μηνο του 2022. Σχετικά με το τρίτο τρίμηνο του 2023, τα έσοδα έφτασαν τα 37 εκατομμύρια δολάρια, από 30 εκατομμύρια δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, ενώ τα κέρδη μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1.4 εκατομμύρια δολάρια, από 7.3 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Η Dynagas επισημαίνει ότι η μείωση των κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων των πλοίων, καθώς και στις δαπάνες για τα dry docks & special surveys πλοίων του στόλου της. (Πρόκειται για τα «Yenisei River», «Lena River» και «Arctic Aurora»). Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα μείωση συνδέεται και με την αύξηση των τόκων και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ωστόσο, η μείωση των καθαρών εσόδων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των εσόδων από ναυλώσεις. Εκτός των άλλων, αξίζει να αναφερθεί ότι η ναυτιλιακή εταιρεία έχει εξασφαλισμένα έσοδα ύψους 1.16 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την χρονοναύλωση των έξι LNG Carriers, με τα ναυλοσύμφωνα να έχουν διάρκεια έως το 2028.

Από την πλευρά του, ο Tony Lauritzen, Chief Executive Officer της εταιρείας σχολίασε ότι «Για το τρίτο τρίμηνο του 2023 είχαμε καθαρά κέρδη ύψους 1.4 εκατομμυρίων δολαρίων, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 3.1 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 20.4 εκατομμυρίων δολαρίων. Και τα έξι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του στόλου μας λειτουργούν με μακροχρόνιες ναυλώσεις με διεθνείς εταιρείες φυσικού αερίου, με μέση εναπομένουσα διάρκεια σύμβασης περίπου 7,2 έτη. Εάν δεν υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα, η εταιρεία δεν θα έχει συμβατική διαθεσιμότητα πλοίων μέχρι το 2028» και προσέθεσε: «Το πλοίο “Arctic Aurora” παραδόθηκε στο πλαίσιο νέας τριετούς συμφωνίας χρονοναύλωσης με τη Equinor ASA τον φετινό Σεπτέμβριο και αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει σταθερές ταμειακές ροές στην εταιρεία».

Την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2019 η Dynagas έχει αποπληρώσει χρέος ύψους 242.4 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει δύο εθελοντικές προπληρωμές δανείων ύψους 18.7 εκατομμυρίων δολαρίων και 31.3 εκατομμυρίων δολαρίων, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου 2022 και στις 27 Μαρτίου 2023 αντίστοιχα, σε συμφωνία με τους δανειστές της πιστωτικής της διευκόλυνσης ύψους 675 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Tony Lauritzen υπογράμμισε ότι «Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουμε μειώσει τον δείκτη καθαρής μόχλευσης από 6,6 σε 4,1, ενώ παράλληλα αυξήσαμε τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων μας κατά 40%, σε 441 εκατ. δολάρια. Το τρέχον ανεξόφλητο χρέος, στο πλαίσιο της πιστωτικής μας διευκόλυνσης ύψους 675 εκατ. δολαρίων, ανέρχεται περίπου σε 432,6 εκατ. δολάρια. Μία από τις κύριες προτεραιότητές μας στο μέλλον είναι η αναχρηματοδότηση του χρέους».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας το φυσικό αέριο θα καταστεί μακροπρόθεσμα ζωτικής σημασίας πηγή ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Μέρος της διαρκούς αυξημένης ζήτησης προέρχεται από το συγκριτικά χαμηλό προφίλ εκπομπών κατά την καύση του και την ικανότητά του να παράγει ενέργεια γρήγορα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από την ύπαρξη μιας καλά αναπτυγμένης υποδομής σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που διευκολύνει την παραγωγή, τη μεταφορά, αποθήκευση και κατανάλωση φυσικού αερίου».

Ενώ σε σχέση με τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στη Ρωσία οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και άλλες δυτικές χώρες, αλλά και Οργανισμοί, η Dynagas σχολιάζει ότι «οι ισχύουσες κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ε.Ε. δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις δραστηριότητες ή την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Εξ όσων γνωρίζει η εταιρεία, οι αντισυμβαλλόμενοί της εκτελούν επί του παρόντος τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς των ΗΠΑ και της Ε.Ε. Ο πλήρης αντίκτυπος των συνεπειών της σύγκρουσης της Ρωσίας με την Ουκρανία δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια προς το παρόν».

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο στόλος της Dynagas LNG Partners αποτελείται από 6 LNG carriers με μέσο όρο ηλικίας τα 7.2 έτη.

 

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!