Δεξαμενόπλοια: Γιατί ο στόλος τους κινδυνεύει να συρρικνωθεί

16.05.2023

Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Xclusiv Shipbrokers μέσα στους επόμενους 32 μήνες ο ενεργός στόλος θα αυξηθεί μόνο κατά 1%, καθώς 348 νεότευκτα πλοία θα πέσουν στο νερό και 270 πλοία θα πάνε για διάλυση

O στόλος των δεξαμενόπλοιων (>= 10.000 DWT) κινδυνεύει να συρρικνωθεί στο εγγύς μέλλον κυρίως λόγω του χαμηλού χαρτοφυλακίου παραγγελιών, το οποίο βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο του από το 1996 τον Φεβρουάριο του 2023 και επειδή περίπου το 34% του ενεργού στόλου είναι ηλικίας άνω των 16 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Απρίλιο του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers ο συνολικός ενεργός στόλος των δεξαμενόπλοιων ανέρχεται σε 7.481 πλοία, με τα σύγχρονα σκαριά (0-10 ετών) να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του στόλου (36,5%), ακολουθούμενα από την κατηγορία 16-21+ ετών να αντιπροσωπεύει το 34%, ενώ τα πλοία 11-15 ετών αποτελούν το 29% του συνολικού ενεργού στόλου των δεξαμενόπλοιων.

Μέσα στους επόμενους 32 μήνες ο ενεργός στόλος θα αυξηθεί μόνο κατά 1%, καθώς 348 νεότευκτα πλοία θα εισέλθουν στο συνολικό στόλο δεξαμενόπλοιων και αν υποθέσουμε ότι 270 πλοία θα πάνε για διάλυση (κατά μέσο όρο 90 πλοία ετησίως με βάση τα ετήσια στοιχεία από το 2003).

Ως αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του 2025, τα γηραιά δεξαμενόπλοια (16-21+ ετών) θα έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση και θα αποτελούν το 48% του συνολικού ενεργού στόλου δεξαμενόπλοιων.

Από την άλλη πλευρά, τα σύγχρονα δεξαμενόπλοια (0-10 ετών) θα μειωθούν κατά περίπου 2,3% σε 2.695 πλοία κατά την ίδια περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζοντας στους τομείς VLCC και Suezmax, με την τελευταία φορά που έγινε παραγγελία για το πρώτο να είναι τον Αύγουστο του 2022 (με βάση τα στοιχεία του Απριλίου 2023), παρατηρούμε αμελητέα αύξηση μέχρι το τέλος του 2025. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 32 μηνών, 13 νεότευκτα VLCC θα προστεθούν στο συνολικό ενεργό στόλο.

Ωστόσο, 25 πλοία VLCC ενδέχεται να διαλυθούν (αν και οι σημερινές τιμές ναύλων για τέτοια πλοία θα ταλανίσουν φυσικά τους ιδιοκτήτες κατά της διάλυσης), καθώς με βάση τα στοιχεία διάλυσης των τελευταίων 20 ετών επισημάναμε ότι κατά μέσο όρο 8 VLCC θα πηγαίνουν για διάλυση ετησίως. Με άλλα λόγια, το τμήμα των VLCC μπορεί να μειωθεί ελαφρώς μέχρι το τέλος του 2025. Όσον αφορά τον τομέα των Suezmax, αναμένουμε να παραμείνουν σχεδόν οι ίδιοι αριθμοί με τώρα, καθώς 23 νέα πλοία πρόκειται να εισέλθουν στον ενεργό στόλο των δεξαμενόπλοιων, ενώ εκτιμούμε ότι 18 Suezmax (με μέσο όρο 6 πλοία ανά έτος βάσει των τελευταίων 20 ετών Suezmax που πήγαν για διάλυση) θα διαλυθούν.
newmoney.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!