93η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 93)

29.05.2014

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, οι εργασίες της 93ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατά το διάστημα 14-23 Μαΐου 2014.

Από την Επιτροπή MSC, εξετάσθηκαν και υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις των υφιστάμενων Διεθνών Συμβάσεων του ΙΜΟ, προκειμένου καταστεί υποχρεωτική η χρήση του Κώδικα Εφαρμογής των Οργάνων του ΙΜΟ, (III Code) καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των συμβαλλόμενων μερών στα ακόλουθα Όργανα.
Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως:


(α) στη Διεθνή Σύμβαση περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και αφορούν θέματα κατασκευής & στεγανής υποδιαίρεση, ευστάθειας, μηχανολογικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,σωστικά μέσα και συνθήκες εργασίας & διαβίωσης των ναυτικών,


(β) στο Διεθνή Κώδικα για τα Συστήματα Πυρασφάλειας (FSS Code),


(γ) στο Διεθνή Κώδικα Σωστικών Μέσων (LSA),


(δ) στο Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Κατασκευής και Εξοπλισμού Πλοίων Μεταφοράς Επικινδύνων Χημικών Χύμα (IBC Code),


(ε) στο Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Κατασκευής και Εξοπλισμού Πλοίων Μεταφοράς Υγροποιημένων Αερίων Χύδην (IGC Code),


(στ)στο Διεθνή Κώδικα Ενισχυμένου Προγράμματος Επιθεωρήσεων Πλοίων Χύδην και Δεξαμενοπλοίων(ESP Code 2011),


(ζ) στο Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (IMDG Code),


(η)στη Διεθνή Σύμβαση και στον Κώδικα για τα Κριτήρια Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και ΤήρησηςΦυλακών (STCW 2010 & Code), και ,


(θ) το Πρωτόκολλο του 1988 της Δ.Σ. περί Γραμμών Φορτώσεως (LL 1966).


Εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίθηκαν σε συνέχεια της υιοθέτησης Ψηφισμάτων από τη Συνέλευση του ΙΜΟ κατά την 28η Σύνοδό της [Res. A 1068 (28) & Res. A 1070(28)].


Όλες οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016.


Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου συνεχίσθηκαν οι συζητήσεις για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος του Κ/Ζ “Costa Concordia” και των σχετικών μέτρων που έχουν προταθεί για την αντιμετώπισή τους. H Διεθνής Ένωση Κρουαζιεροπλοίων (CLIA), υπέβαλλε ένα σημαντικό αριθμό νέων προτάσεων, τις οποίες η Επιτροπή παρέπεμψε προς συζήτηση στην Τεχνική Υποεπιτροπή για τη Σχεδίαση και την Κατασκευή των Πλοίων (SDC-2), η οποία θα κληθεί να τις εξετάσει κατά την επικείμενη συνεδρίασή της τον Φεβρουάριο του 2015.


Η Επιτροπή MSC ολοκλήρωσε την εξέταση του Διεθνούς Κώδικα Πλοίων που χρησιμοποιούν Αέριο Καύσιμο ή άλλο Καύσιμο Χαμηλού Σημείου Ανάφλεξης (IGF Code), έχοντας πλέον ως μοναδική εκκρεμότητα προς διευθέτηση στην επόμενη Σύνοδο, το όριο του συντελεστή Fcn και το κριτήριο μέγιστου μήκους των δεξαμενών καυσίμου επί του πλοίου. Σε περίπτωση λήψης οριστικής απόφασης κατά την επόμενη Σύνοδο της Επιτροπής (MSC-94) τον ερχόμενο Νοέμβριο, εκτιμάται ότι ο Κώδικας θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2017.


Ο Πολικός Κώδικας (Polar Code), ο οποίος αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες του ΙΜΟ,εγκρίθηκε επί της αρχής και αναμένεται η υιοθέτησή του σε συνδυασμό με το νέο Κεφάλαιο XIV της ΔΣSOLAS από την MSC-94 (Νοέμβριος 2014). Ωστόσο για την ολοκλήρωση του, αναμένεται και η υιοθέτηση των διατάξεων που αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα από τα αντίστοιχα υποχρεωτικά όργανα του Οργανισμού, κάτι το οποίο εκτιμάται να έχει ολοκληρωθεί εντός πρώτου τετραμήνου του 2015.


Σε ότι αφορά στο θέμα της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας, καταγράφεται η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην περιοχή της Σομαλίας, με στατιστικά καταγεγραμμένα στοιχεία μείωσης των περιστατικών πειρατείας κατά πλοίων, από τον Μάιο του 2012. Αντιθέτως, στην θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Αφρικής έχει σημειωθεί σημαντικός αριθμός επιθέσεων σε πλοία με σκοπό την ένοπλη ληστεία,καθώς και απαγωγές μελών πληρώματος. Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής δήλωσαν ότι συνεργάζονται στενά για την αντιμετώπιση του φαινομένου, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα και εγκαθιστώντας ένα μόνιμο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου. Υπενθυμίζεται ιότι η ανάδειξη της ανάγκης λήψης πρωτοβουλιών σχετικά με τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα, κυρίως,ένοπλης ληστείας με χρήση υπερβολικής βίας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής είχε πραγματοποιηθεί από την χώρα μας με την υποβολή σχετικού εγγράφου εργασίας κατά την προηγούμενη Σύνοδο της Επιτροπής. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της ψυχολογικής και κάθε άλλου είδους υποστήριξης των μελών πληρώματος μετά την απελευθέρωσή τους από μακρά διάρκεια ομηρία.


Επόμενη Σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας έχει προγραμματισθεί για στις 17-21.11.2014.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της 93ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και ειδικότερα στον ακόλουθο ιστότοπο : <http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/16-msc-preview.aspx#.U4Lj8fl_uYI>

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!