Υψηλές προσφορές κεφαλαίων για Πειραιώς και Alpha Bank

26.03.2014

Έκλεισε με επιτυχία, αργά το απόγευμα, το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Τράπεζας, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, γεγονός που συνεπάγεται ότι προσφέρθηκαν περισσότερα κεφάλαια από αυτά που ζητήθηκαν. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο πρωί, για το σύνολο των κεφαλαίων καθώς και για την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις.

Εκτός από το τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές, εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα ζητήσει από την προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2014 να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους ορούς.

Επίσης, σημαντικό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών της Alpha Bank στην τιμή των 0,65 ευρώ ανά μετοχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που υποβλήθηκαν κυμάνθηκαν στα 2,5 δισ. περίπου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Alpha Bank, σε ανακοίνωση της, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank, που η τελευταία προτίθεται -μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως- να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων 1,2 δισ. ευρώ γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ, ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος.
Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Τράπεζας, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, γεγονός που συνεπάγεται ότι προσφέρθηκαν περισσότερα κεφάλαια από αυτά που ζητήθηκαν. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο πρωί, για το σύνολο των κεφαλαίων καθώς και για την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις.

Εκτός από το τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές, εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα ζητήσει από την προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2014 να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους ορούς.

Επίσης, σημαντικό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών της Alpha Bank στην τιμή των 0,65 ευρώ ανά μετοχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που υποβλήθηκαν κυμάνθηκαν στα 2,5 δισ. περίπου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Alpha Bank, σε ανακοίνωση της, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank, που η τελευταία προτίθεται -μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως- να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων 1,2 δισ. ευρώ γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ, ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!