ΧΣ : Στοιχεία για την αποτίμηση της Εθνικής Τράπεζας από JP Morgan και Nomura

10.06.2014

Στοιχεία για τους οίκους που ανάλαβαν την αποτίμηση της εύλογης αξίας της Εθνικής Τράπεζας στα πλαίσια της αύξησης κεφαλαίου της δημοσιοποίησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Σύμφωνα με το ΤΧΣ οι σύμβουλοι JP Morgan και Nomura International επελέγησαν για την εν λόγω ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε το Ταμείο προς προεπιλεγμένους συμβούλους.


Οι εκθέσεις αποτίμησης είχαν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ενός εύρους τιμών για το 100\% του μετοχικού κεφαλαίου τού ως άνω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις συνήθεις μεθοδολογίες αποτίμησης.


Η JP Morgan εξέδωσε και παρέδωσε στο ΤΧΣ έκθεση αποτίμησης (valuation report) στις 8 Μαΐου 2014 και η Nomura αντίστοιχα στις 9 Μαΐου 2014, παρέχοντας το εκτιμώμενο εύρος τιμών όπως αυτό ίσχυε στις συγκεκριμένες προαναφερόμενες ημερομηνίες, για το 100\% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο (κεφάλαιο) διαμορφώνεται, υπό την παραδοχή ικανοποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων και μη λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της αύξησης (pre-money).


Οι εκθέσεις αποτίμησης βασίστηκαν στις συνήθεις μεθοδολογίες αποτίμησης που εφαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη παραδοχές, προειδοποιήσεις και περιορισμούς ως αναφέρονται στις εν λόγω εκθέσεις.


Πραγματοποιήθηκε επίσης και ανάλυση της αποτίμησης συγκρίνοντας την χρηματοοικονομική και λειτουργική απόδοση της Εθνικής Τράπεζας με δημόσιες πληροφορίες σχετικές με εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες θεωρήθηκαν σχετικές με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εθνικής Τράπεζας και τις τρέχουσες και ιστορικές τιμές στην αγορά αυτών των εισηγμένων εταιρειών

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!