Χρυσοπληρώσαμε τους Οίκους Αξιολόγησης

06.03.2014

«Τρελά» ποσά έχει πληρώσει η Ελλάδα κατά την χρονική περίοδο 2009-2013 σε οίκους αξιολόγησης όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που διαβιβάσθηκαν στη βουλή από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους(ΟΔΔΗΧ).

Ειδικότερα, ανά νόμισμα, καταβλήθηκαν : 1.082.700 ευρώ , 8.000.000 JPY, 401.050 δολάρια ΗΠΑ και 325.042,37 λίρες Αγγλίας .


Στο έγγραφο προς τη Βουλή ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ επισημαίνει ότι οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι οίκοι που προσφέρουν κυρίως συμβουλευτικές ανεξάρτητες και έγκυρες υπηρεσίες. Αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζομένων (ιδιωτών, επιχειρήσεων, κρατών) καθώς και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι δανειζόμενοι, παρέχουν σχετικές πληροφορίες υπέρ των ενδιαφερομένων ώστε να λαμβάνουν ασφαλέστερες χρηματοδοτικές αποφάσεις.


Από τα στοιχεία προκύπτει ότι καταβλήθηκαν, ανά έτος:


–Το 2013 έγιναν πληρωμές στους οίκους, MOODY’S: 50.500 USD, FITCH RATINGS: 41.000 GBP , STANDARD AND POOR’S: 137.700 EUR και R&I RATINGS: 2.000.000 JPY


–To 2012 έγιναν πληρωμές στους οίκους MOODY’S: 50.500 USD, FITCH RATINGS: 41.000 GBP και STANDARD AND POOR’S: 135.000 EUR


—Το 2011 έγιναν πληρωμές στους οίκους R& I RATINGS: 2.000.000 JPY, FICH RATINGS: 84.201,74 GBP και MOODY’S: 2.900 USD


—Το 2010 έγιναν πληρωμές στους οίκους MOODY’S: 280.650 USD, R& I RATINGS: 2.000.000 JPY, FITCH RATINGS: 79.500 GBP και STANDARD AND POOR’S: 270.000 EUR


—Το 2009 έγιναν πληρωμές στους οίκους STANDARD AND POOR’S: 540.000 EUR, R& I RATINGS: 2.000.000 JPY, MOODY’S: 16.500 USD και FITCH RATINGS: 79.340,63 GBP

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!