Χρηματοδοτικός μηχανισμός για ζητήματα Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

07.06.2014

Τη δημιουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού, συνολικού ύψους 11,2 εκατ. ευρώ, για ζητήματα ολοκληρωμένης Διαχείρισης Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στη διαχείριση, προστασία και βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά), σε έργα παροχής πόσιμου νερού σε νησιά, σε έργα που αφορούν στην εξοικονόμηση και τη βελτίωση του πόσιμου νερού, σε έργα βελτίωσης της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων, σε έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης τοπικής εμβέλειας, σε δράσεις προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα, σε συναφή προς το πρόγραμμα γνωστικά πεδία.


Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85\% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014 και κατά 15\% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, Το πρόγραμμα στοχεύει σε τρία αποτελέσματα:


α) Ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων.
β) Βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων.
γ) Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.


Στο πλαίσιο αυτού του γ αποτελέσματος προγραμματίζονται οι παρακάτω δράσεις, με τη μορφή Μικρών Σχεδίων Επιχορήγησης (ΜΣΕ):


1. Επιχορήγηση μαθητών και εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συμμετοχή στα Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στον τομέα των υδατικών πόρων.


2. Επιχορηγήσεις / υποτροφίες θα δοθούν σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Έλληνες ή έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τμήμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών, επιπέδου διδακτορικού, καθώς και σε ερευνητές, προκειμένου να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των Δότριων Χωρών.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!