Τ.τ.Ε.: Μικρή αύξηση καταθέσεων

01.07.2014

Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκαν οριακά και το Μάιο για τρίτο συνεχή μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, οι καταθέσεις αυξήθηκανστα 162,1 δισ. ευρώ από 161,4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στις χορηγήσεις, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, το Μάιο του 2014, διαμορφώθηκε στο -3,5\%, από -3,7\% τον προηγούμενο μήνα.


Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 963 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 1.551 εκατ. ευρώ).


Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2014, ήταν αρνητική κατά 801 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 1.209 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,5\%, από -4,8\% τον Απρίλιο του 2014.


Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,4\%, από -4,6\% τον προηγούμενο μήνα, και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 793 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 1.042 εκατ. ευρώ).


Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -5,2\%, το Μάιο του 2014, από -7,5\% τον προηγούμενο μήνα.


Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, το Μάιο του 2014, ήταν θετική κατά 84 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: θετική καθαρή ροή 54 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο 1\%, από 0,8\% τον προηγούμενο μήνα.


Αρνητική κατά 246 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάιο του 2014 (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 396 εκατ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3\%, από -3,2\% τον προηγούμενο μήνα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!