Τρ Αττικής: Απαιτούνται άνω των 300 εκατ. ευρώ από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

27.05.2014

Κεφάλαια τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ, θα χρειασθεί η Τράπεζα Αττικής προκειμένου να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με το βασικό σενάριο της πρόσφατης άσκησης προσομοίωσης την οποία διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Να σημειωθεί ότι η τράπεζα Αττικής υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ ) πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης, η επεξεργασία του οποίου έχει διενεργηθεί και απομένουν κάποιες κρίσιμες λεπτομέρειες για να αποφασισθεί το τελικό ύψος των κεφαλαίων που αναγνωρίζει ο επόπτης από τις επιμέρους δράσεις.


Σύμφωνα με πληροφορίες, από το capital plan η ΤτΕ αναγνωρίζει ότι μπορεί η Αττικής να δημιουργήσει νέα κεφάλαια ως 75-77 εκατ. ευρώ. Το ύψος της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου δεν έχει οριστικοποιηθεί καθώς αναμένονται οι εκτιμήσεις των ορκωτών ελεγκτών.


Υπό τα παραπάνω δεδομένα, η Τράπεζα Αττικής θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου της τάξης των 300 – 320 εκατ. ευρώ. Το ΤΣΜΕΔΕ που είναι και ο μεγαλομέτοχός της έχει ενημερωθεί απευθείας από την ΤτΕ και καλείται να λάβει τις αποφάσεις του για τον ρόλο του στην αύξηση κεφαλαίου και τη μελλοντική άσκηση διοίκησης της τράπεζας.


Το ΤΣΜΕΔΕ καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει το management της Αττικής και ως εκ τούτου τον βαθμό συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου της Αττικής.


Η πρόσφορη λύση για το Ταμείο είναι η εύρεση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος της αύξησης και θα συμμετάσχει στην άσκηση διοίκησης, βάσει ενός business plan που θα έχει προσυμφωνηθεί με το ΤΣΜΕΔΕ.


Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της τράπεζας έχει προσλάβει τις UBS, PriceWaterhouseCoopers και Clayton για να αναλάβουν τη διερεύνηση ενδιαφέροντος στρατηγικού επενδυτή και την επικαιροποίηση του business plan.


Το ΤΣΜΕΔΕ έχει διαθέσιμα 2,5 δισ. ευρώ που του επιτρέπουν να προασπίσει τα συμφέροντά του ως βασικού μετόχου της Τράπεζας Αττικής. Ως εκ τούτου μπορεί να καλύψει ως και το 50\% της νέας αύξησης κεφαλαίου, εφόσον έχει το πράσινο φως από την κυβέρνηση να υπερβεί για έκτακτους λόγους τους περιορισμούς του πλαισίου για τις επενδύσεις των ταμείων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!