Το νομοσχέδιο για την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics

05.03.2014

Με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιανατολικής Ευρώπης οι υπουργοί Ανάπτυξης και Υποδομών φέρνουν στη Βουλή νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Σκοπός του νόμου είναι να οριοθετηθεί η δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και να προσφέρει εργαλεία για την ανάπτυξη του κλάδου, ενώ προέκυψε από την ανάγκη να αρθούν οι δυσκαμψίες που υφίστανται χρόνια (ασάφεια για τη διαδικασία αδειοδότησης εγκαταστάσεων, μη καθορισμένο πλαίσιο κλπ) οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ανασφάλειας στους επενδυτές.


Με το νομοσχέδιο χαράσσεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα πολιτική για την εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία έχει δύο σημαντικούς στόχους και ειδικότερα να μειώσει το κόστος εφοδιασμού των επιχειρήσεων, με παράλληλη μείωση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική για την προσέλκυση του διερχόμενου φορτίου από τα λιμάνια της και μέσω των οδικών και σιδηροδρομικών της υποδομών στις αγορές της Βαλκανικής και Κεντρικής Ευρώπης.


Στα κυριότερα οφέλη από τον νόμο περιλαμβάνονται:


– Ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της εφοδιαστικής – Εξάλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού.


– Αύξηση του outsourcing. Στην Ελλάδα μόλις το 20\% των εταιρειών κάνουν εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών logistics (outsourcing) όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη αγγίζει το 80\%.


– Καθιέρωση επιχειρηματικών πάρκων εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας τα οποία θα έχουν έκταση τουλάχιστον 500 στρ. και θα διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά. Τα τελευταία θα υπάγονται σε fast track ώστε να γίνει προσέλκυση μεγάλων επενδυτών.


– Ανάπτυξη urban logistics και green logistics.


– Δημιουργία πλαισίου στη δημόσια διοίκηση για την προώθηση των θεμάτων των logistics (ΥΠΟΜΕΔΙ- Νέα Διεύθυνση Στρατηγικής μεταφορών).


Επίσης, βάσει του νόμου, καθιερώνεται ο ορισμός των logistics, ορίζονται οι δραστηριότητές τους και καθιερώνεται ο ορισμός των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (3 PL-3rd Party Logistics), τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τώρα στη νομοθεσία και αποτελούσαν πάγιο αίτημα της αγοράς.


Επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, ενώ μέχρι σήμερα υπήρχε η λάθος αντίληψη ότι για να κάνει κάποιος 3PL μεταφορικό έργο, πρέπει να δημιουργήσει ξεχωριστή μεταφορική εταιρεία.


Όσον αφορά στους όρους δόμησης των αποθηκών εξισώνονται με αυτούς των βιομηχανικών κτιρίων, κάτι που αποτελεί ένα βήμα προς τις ανάγκες της αγοράς για κτίρια με μεγάλα ύψη.


Επίσης, απλουστεύεται το νέο πλαίσιο αδειοδότησης κέντρων αποθήκευσης (συγχώνευση δύο διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων, απλούστευση της διαδικασίας με γνώμονα της περιβαλλοντική επιβάρυνση).


Βάσει του νόμου, εισάγεται το πλαίσιο για την αστική μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων (urban logistics) και για την πράσινη μεταφορά εμπορευμάτων (green logistics), σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, ενώ θεσπίζεται το πλαίσιο για υποχρέωση των αποθηκών για κυκλοφοριακές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο.


Ο πρόεδρος της Επιτροπής για τον καθορισμό της «Εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική» και επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κ. Αθανάσιος Ζηλιακόπουλος, ανέφερε ότι στην Ελλάδα ο κλάδος της εφοδιαστικής υπολογίζεται περίπου στο 10\% του ΑΕΠ ενώ υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της χώρας.


Σύμφωνα με τον κ. Ζηλιακόπουλο, η εθνική στρατηγική για τα logistics κινείται σε δύο πυλώνες που περιλαμβάνουν τη ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του συστήματος μεταφορών και logistics και την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης.


Διαβάστε αναλυτικά το νομοσχέδιο εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!