Το Καζακστάν παρέλαβε τη σημαία του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων

19.06.2014

Το Καζακστάν θα αποτελέσει το 2017 το κέντρο της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Σε αυτό θα συμβάλει η Διεθνής Εξειδικευμένη Έκθεση EXPO 2017 στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα. Ειδικότερα, στις 11 Ιουνίου στο Παρίσι έλαβε χώρα η 155η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων (BIE).

Για την οργάνωση της έκθεσης EXPO 2017 στην Αστάνα προτάθηκε το θέμα «Η ενέργεια του μέλλοντος». Το εν λόγω θέμα καθορίζει το στόχο της αναζήτησης μεθόδων για ποιοτικές μεταβολές στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και των νέων τρόπων μεταφοράς της. Η EXPO της Αστάνα θα διαρκέσει από τις 10 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017 και αναμένεται να συμμετέχουν σε αυτή περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου.


Τώρα, κατόπιν της παραλαβής αυτής της σημαίας, το Καζακστάν νομιμοποιείται να ξεκινήσει επίσημα εντατικές εργασίες για την προσέλκυση συμμετεχόντων στην έκθεση, καθώς επίσης και για την προώθηση της εικόνας της EXPO σε διεθνές επίπεδο και την κατασκευή του εκθεσιακού χώρου. Ήδη συστήθηκε η κρατική εταιρεία «Αστάνα EXPO 2017», η οποία βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τη γραμματεία του BIE και τους διοργανωτές προηγούμενων εκθέσεων με σκοπό την αποκόμιση εμπειριών.


Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους το Καζακστάν παρουσίασε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων στο Παρίσι την έκθεση για το φάκελο της υποψηφιότητάς του για την EXPO 2017. Ο φάκελος αποτιμήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τα μέλη του BIE και μπορούμε να πούμε ότι αυτό επέτρεψε στο Καζακστάν να αρχίσει άμεσα την προετοιμασία του για το μεγαλύτερο ίσως έργο σε όλη την ιστορία της χώρας ως ανεξάρτητο κράτος και να βαδίσει με σιγουριά στη νέα εποχή της υψηλής τεχνολογίας.


Ο φάκελος της υποψηφιότητας αποτελεί ένα ιδιότυπο επιχειρηματικό σχέδιο της έκθεσης, στο οποίο αντικατοπτρίζονται τα σχέδια και οι μηχανισμοί εργασίας για την επιτυχή διοργάνωση και τη διεξαγωγή αυτών των εκδηλώσεων. Κατά την εκπόνηση του φακέλου, οι Καζάχοι διοργανωτές έλαβαν υπόψη τους όχι μόνο τις θετικές πρακτικές αλλά και τα λάθη που έγιναν στο αρχικό στάδιο της διοργάνωσης προηγούμενων εκθέσεων EXPO.


Η πολυετής ιστορική εμπειρία διεξαγωγής εκθέσεων EXPO καταδεικνύει πως η Διεθνής Έκθεση, που έλαβε χώρα το έτος 1851 στο «Κρυστάλλινο Παλάτι» του Λονδίνου, άσκησε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, του τουρισμού, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής και των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Δε θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε ότι η ιστορία των εκθέσεων EXPO είναι η ιστορία των αρχιτεκτονικών επιτευγμάτων. Αξίζει απλώς να θυμηθούμε τα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής, τα οποία έχουν ήδη καταστεί σύμβολα και καύχημα εκείνων των χωρών που κάποτε είχαν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τη


Μεγάλη Έκθεση: το Ατόμιουμ στις Βρυξέλλες, το Εθνικό Παλάτι του Μοντζουίκ στη Βαρκελώνη, τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Η ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης είναι γεμάτη από λαμπρά, μοναδικά και αλησμόνητα γεγονότα, τα οποία οδήγησαν την ανθρωπότητα στην επίτευξη μιας μεγαλειώδους και τολμηρής για τα μέτρα και τις γνώσεις της επιστημονικής και τεχνικής επανάστασης, καθιστάμενα διαχρονικά και υπερβαίνοντας τα όρια των δυνατοτήτων της ανθρώπινης συνείδησης. Τα θεμέλια όμως αυτής της προόδου ήταν και θα εξακολουθήσουν να είναι η εμπειρία και οι γνώσεις που η EXPO προσφέρει στην ανθρωπότητα.


Στο Καζακστάν παρέχεται η δυνατότητα να επαναλάβει τα επιτεύγματα αυτών των χωρών το 2017.


Τα καλύτερα σχέδια και ιδέες για το εκθεσιακό σύμπλεγμα της EXPO 2017 επιλέχθηκαν τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. 49 αρχιτέκτονες από όλον τον κόσμο παρουσίασαν τις δουλειές τους στο διαγωνισμό. Βάσει των αποτελεσμάτων του διεξαχθέντος διαγωνισμού, με απόφαση της επιτροπής επελέγη η ιδέα του σχεδιαστικού γραφείου Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Το σχέδιο που εκπονήθηκε από την εταιρεία τυγχάνει συνεχώς αυξανόμενης αποδοχής, τόσο από την άποψη της αειφόρου ανάπτυξης και της αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής μορφής, όσο και από την άποψη της περαιτέρω αξιοποίησής του ύστερα από τη διεξαγωγή της έκθεσης EXPO 2017.


Η συνολική επιφάνεια των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων είναι 1.730,4 στρέμματα, 250 εκ των οποίων θα αφιερωθούν στο εκθεσιακό συγκρότημα, στα δε υπόλοιπα 1480 θα ανεγερθούν κτίρια κατοικιών, κοινωνικών και πολιτιστικών χρήσεων, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, εμπορικά κέντρα και χώροι αναψυχής, πάρκα και λεωφόροι.


Ο πρόεδρος Ναζαρμπάγιεφ


Ο αρχηγός του κράτους του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προετοιμασία και διεξαγωγή αυτής της τόσο σπουδαίας έκθεσης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, «η έκθεση θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην επικράτεια της ΚΑΚ (Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών) και θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης και παρουσίασης καινοτόμων προτάσεων στον τομέα της παγκόσμιας ενέργειας.


Αναμφίβολα, η EXPO στην Αστάνα καλείται να συμβάλει ουσιαστικά στην επεξεργασία και αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, παρέχει τη δυνατότητα να στραφεί η παγκόσμια προσοχή στις καλύτερες τεχνολογίες του κόσμου και θα συνεισφέρει στην προώθηση αποτελεσματικών ενεργειακών προγραμμάτων. Από κοινού, θα ενώσουμε τις προσπάθειες όλης της διεθνούς κοινότητας για την αναζήτηση νέων λύσεων με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος περισσότερο οικολογικού, καθαρού και ασφαλούς».


Το Καζακστάν προέβαλε την Παγκόσμια Ενεργειακή και Οικολογική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη τον 21ο αιώνα και το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Πράσινη Γέφυρα», τα οποία παρουσιάστηκαν το 2012 από το Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σήμερα το Καζακστάν βρίσκεται στο αρχικό στάδιο μετάβασης στην «πράσινη» οικονομία· αυτό σημαίνει ότι το Καζακστάν χρειάζεται απαραιτήτως να συνεργαστεί με εταιρείες και χώρες που διαθέτουν εμπειρία στον εν λόγω τομέα. Η EXPO 2017 στην Αστάνα αποτελεί η ίδια ευνοϊκό πεδίο για τη δημιουργία των απαιτούμενων επαφών, που μπορούν μελλοντικά να λάβουν πραγματικές μορφές συνεργασίας.


Συνολικά η EXPO 2017 θα επιδράσει θετικά στην οικονομία της χώρας και την ενίσχυση της εικόνας της Αστάνα, η οποία θα καθιερωθεί ως μία σύγχρονη και ταχέως αναπτυσσόμενη πρωτεύουσα ως αποτέλεσμα της προσέλκυσης τουριστών και εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Κατά συνέπεια, η διεξαγωγή της έκθεσης και η επιτυχής πολιτική αξιοποίησης του εκθεσιακού συγκροτήματος μετά τη λήξη της θα ασκήσουν ισχυρή επιρροή στην ανάπτυξη επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων και στην θετική αποδοχή των παγκόσμιων τεχνολογιών.


Η περιοχή των εκθέσεων θα αποτελέσει το νέο κέντρο της πρωτεύουσας του Καζακστάν με μοναδικά πρωτοποριακά κτίρια. Παράλληλα, η πλειονότητα των εν λόγω εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιεί την «πράσινη» ενέργεια, που περιλαμβάνει την αιολική, την ηλιακή ενέργεια και ενέργεια από άλλες πηγές.


Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη εμπειρία της Ελλάδας στη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τεχνολογίες ανεμογεννητριών και φωτοηλεκτρισμού.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!