Θ Βενιάμης : Η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας

06.06.2014

Η διατήρηση του ισχύοντος φορολογικού θεσμικού πλαισίου καθώς και η καθιέρωση Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας στα ελληνόκτητα πλοία αποτελούν δυο από τα βασικότερα θέματα που απασχολούν τους Ελληνες Εφοπλιστές, όπως προέκυψε από τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Θεόδωρος Βενιάμης σεσυνέντευξη τύπουη οποία παραχωρήθηκε στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2014.

Ο κ Βενιάμης υποστηρίξε ότι προσφάτως το ΙΟΒΕ εκπόνησε νεότερη μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη λάβει δημοσιότητα, με θέμα την ενίσχυση των απασχολούμενων Ελλήνων στην ποντοπόρο ναυτιλία. Η εν λόγω μελέτη εκτιμά τα αναμενόμενα οφέλη για την δημιουργία θέσεων εργασίας Ελλήνων ναυτικών, στην περίπτωση που Έλληνες ναυτικοί, τόσο αξιωματικοί όσο και κατώτερα πληρώματα απασχοληθούν στην επάνδρωση του ελληνόκτητου στόλου, σε αντικατάσταση των αλλοδαπών. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας άμεσα επί των πλοίων αλλά και έμμεσα λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία, και θα υπάρξει παράλληλα ενίσχυση του ετήσιου εθνικού εισοδήματος της τάξης των €2,8 δις, έως, υπό το βέλτιστο θεωρητικό σενάριο, των €5 δις.


Ατομικές Συμβάσεις


Τα ανωτέρω, είπε ο κ Βενιάμης, είναι εφικτά εφόσον επικρατήσουν στην ελληνική αγορά εργασίας οικονομικοί όροι,όπως ατομικές συμβάσεις, σύμφωνοι με τα νομίμως ισχύοντα στην διεθνή ναυτιλιακή αγορά εργασίας και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το ελληνόκτητο πλοίο πρέπει να είναι ανταγωνιστικό προκειμένου να επιβιώσει στο διεθνή ναυτιλιακό στίβο. Επιπροσθέτως, η περιορισμένη αριθμητική δυνατότητα εισακτέων σπουδαστών στις υπάρχουσες ναυτικές ακαδημίες, καθιστά αναγκαία την άμεση λειτουργία συστήματος ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης.


«Η ανεργία αποτελεί το ουσιαστικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και η αντιμετώπισή του είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μετά από τα τελευταία έξι χρόνια συνεχούς οικονομικής ύφεσης. Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει ότι η ναυτιλία μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, δίνοντας επαγγελματικό διέξοδο και ελπίδα στους άνεργους νέους μας να εργασθούν για το δυναμικό αυτό κλάδο» είπε ο πρόεδρος της ΕΕΕ.


Το 7\% του ΑΕΠ


Η ελληνική ναυτιλία, ανέφερε ο κ Βενιάμης, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, συμμετέχοντας στο ΑΕΠ, σε ποσοστό 7\% ενώ προσφέρει άνω των 192.000 θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε, ότι η ναυτιλία διαθέτει δυναμική μέσω της περαιτέρω προσέλκυσης εγκατάστασης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και της αύξησης των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων στους διάφορους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Βασική προϋπόθεση που θέτουν, είναι η ύπαρξη σταθερού και ανταγωνιστικού θεσμικού πλαισίου.


Πρόβλημα οι συνδικαλιστές.Αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι εφοπλιστές αποφεύγουν να επισκευάζουν πλοία τους στην Ελλάδα ο πρόεδρος της ΕΕΕ ανέφερε ότι «αυτό είναι μια πραγματικόττα» και την βασική ευθύνη φέρουν οι συνδικαλιστές και η δράση τους. Μάλιστα ανέφερε ότι οι επισκευές στην Ελλάδα είναι ακριβές σημειώνοντας ότι στη χώρα η εργατοώρα κοστίζει 3 ευρώ όταν στην Τουρκία είναι στα 5 ευρώ καις την Βουλγαρία στα τρία ευρώ …Σημαντική η Ευρωπαική Ναυτιλία


Η ευρωπαϊκή ναυτιλία πρέπει να αποτελεί κεντρικό πυρήνα των οραμάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού στόλου υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υψίστης σημασίας για την εξυπηρέτηση των οικονομικών, εμπορικών, ενεργειακών και στρατηγικών συμφερόντων της. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού στόλου είναι η διατήρηση των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, που αποτελούν επί πολλά χρόνια το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της κοινοτικής ναυτιλίας, έχοντας διαμορφώσει το αναγκαίο θεμιτό ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις εθνικές ναυτιλίες των Κρατών Μελών της ΕΕ.


Η Ελληνική Ναυτιλία σε αριθμούςΟ Πρόεδρος της ΕΕΕ Θεόδωρος Βενιάμης, αναφερόμενος στα μεγέθη της ελληνόκτητης ναυτιλίας , μεταξύ άλλων, ανεφερε ότι :


-Υπάρχουν 3.669 πλοία με μέσο όρο ηλικίας 9,9 έτη.


– Οι Ελληνες ελέγχουν το 16,16\% του παγκόσμιου στόλου σε dwt.


– Οι Ελληνες εφοπλιστές διαχειρίζονταιτο 46,72\% του ευρωπαϊκού στόλου σε gt, το


18,51\% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς φορτίων χύδην σε dwt, το


32\% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου σε dwt και το 13,81\% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών/παραγώγων πετρελαίου


Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν τον ρόλο του ελληνόκτητου στόλου στα ναυτιλιακά δρώμενα και τη στρατηγική σημασία που κατέχει τόσο για τη χώρα μας όσο και για τους εμπορικούς μας εταίρους.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!