Συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου για την επικαιροποίηση των κανόνων για τον εξοπλισμό των πλοίων

03.03.2014

Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών ενέκριναν στις 19 Φεβρουαρίου το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για τη ρύθμιση του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί στα πλοία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων. Ο Έλληνας Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών θαλάσσιων μεταφορών δήλωσε: «Η ελληνική Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και είχε επίσης δηλώσει ότι η υιοθέτηση αυτής της πρότασης σε πρώτη ανάγνωση θα ήταν κύρια προτεραιότητά της. Είμαι περισσότερο από ευτυχής που έχουμε αποτελέσματα».


 

Όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ο εξοπλισμός των πλοίων εγκαθίσταται τη στιγμή της κατασκευής ή επισκευής τους. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει, επιπλέον, να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στα πλοία που φέρουν τη σημαία τους είναι σύμφωνος με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς όρους. Ως απόδειξη αυτής της συμμόρφωσης ένα συγκεκριμένο λογότυπο, μια ειδική σήμανση, επικολλάται στον εξοπλισμό. Πρόκειται για το ισοδύναμο της σήμανσης CE – η οποία τοποθετείται, για παράδειγμα, στις οικιακές συσκευές – για τα πλοία.

 

Για να τεθεί σε ισχύ, το κείμενο θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου η ψηφοφορία στην ολομέλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες και το Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να λάβει την απόφασή του μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποιημένη οδηγία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!