Στο ΤΧΣ η πλειοψηφία των μετοχών Εθνικής και Alpha Bank

01.07.2014

Ποσοστό 66,36\% επί του συνόλου κοινών μετοχών της Alpha Bank, που αντιστοιχεί σε 8.474.088.060 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (ΤΧΣ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 4.294.971.798 κοινές μετοχές της τράπεζας.


Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους στον υπολογισμό των ποσοστών συμμετοχής τους.


Την ίδια ώρα, ποσοστό 57,24\% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που αντιστοιχούν σε 2.022.322.834 δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, κατέχει από σήμερα, 30 Ιουνίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανόμενους στο άρθρο 7α του Ν.3864/2010 περιορισμούς.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!