Στο αγγλικό δίκαιο τα νέα ελληνικά ομόλογα

22.07.2014

Στα αγγλικά δικαστήρια παραχωρεί το Ελληνικό Δημόσιο τη δικαιοδοσία να κρίνουν ζητήματα σχετικά με πιθανές μελλοντικές προσφυγές κατόχων του πενταετούς ομολόγου που εξέδωσε η Ελλάδα τον Απρίλιο και του τριετούς ομολόγου που εκδόθηκε από τον ΟΔΔΗΧ τη προηγουμένη εβδομάδα.

Αν και τα δύο αυτά ομόλογα υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) που αποτελούν πλέον κομμάτι της ελληνικής νομοθεσίας , ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών έχει επιλέξει τα χρεόγραφα που εκδίδει να υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο κάτι που σημαίνει πως τυχόν σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια και όχι από τα ελληνικά.

Αναφορικά με το θέμα της υπαγωγής των ομολόγων αυτών στο αγγλικό δίκαιο ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι το επιβάλει η ομοιογένεια της αγοράς ομολόγων, κάτι που είναι καθοριστικός παράγοντας της εμπορευσιμότητας τους, της βελτιωμένης ρευστότητάς τους και εν τέλει της μείωσης των αποδόσεων τους.

Έτσι, στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων, ήταν κατά το υπουργείο οικονομικών προτιμητέο οι νέες εκδόσεις να είναι κάτω από το αγγλικό δίκαιο, και με τις ίδιες ρήτρες που προβλέπονταν για τα 10ετή ομόλογα, ώστε να μην επέλθει κάποιο «μειονέκτημα» στη νομική ασφάλεια του οφειλέτη.

Με άλλα λόγια ο ΟΔΔΗΧ υποστηρίζει πως το πενταετές και ο τριετές ομόλογο περιβλήθηκαν του αγγλικού δικαίου και όχι του ελληνικού ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να μην αισθανθούν λιγότερο εξασφαλισμένοι, έναντι των επενδυτών που ήδη διέθεταν 10ετή ομόλογα αγγλικού δικαίου.

Πάντως, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρισθεί το εάν τακτική της κυβέρνησης θα είναι εφεξής να εκδίδει ομόλογα μόνο αγγλικού δικαίου, ήτοι τίτλους που σε περίπτωση διενέξεων για την τύχη τους θα αποφασίζουν ξένα δικαστήρια και όχι τα ελληνικά.


www.palo.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!