Στις 25 Απριλίου ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά, σε Ελλάδα, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank,

21.04.2014

Σε τρεις εργάσιμες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς της Eurobank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25 Απριλίου έως και την Τρίτη 29 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο θα διεξαχθεί και η Διεθνής Προσφορά ενώ η τιμή ανά μετοχή στην οποία θα διατεθούν οι προσφερόμενες μετοχές θα κινηθεί εντός δεσμευτικού εύρους τιμών, το οποίο θα εγκρίνει το ΔΣ και θα ανακοινωθεί το αργότερο έως την Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014. Αναφέρεται ότι η τιμή διάθεσης δεν θα είναι κατώτερη των 0,30 ευρώ που ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας και την ελάχιστη τιμή που όρισε το ΤΧΣ.


Να σημειωθεί ότι για τον προσδιορισμό της τελικής τιμής διάθεσης, η οποία θα είναι κοινή για τους συμμετέχοντες τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, θα ακολουθηθούν διακριτές διαδικασίες βιβλίου προσφορών.


Στην Ελλάδα θα γίνει υπό τον συντονισμό του κύριου αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς (Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ), ενώ στο εξωτερικό θα γίνει υπό τον συντονισμό των συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς. Η τελική τιμή διάθεσης εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών θα διαμορφωθεί βάσει της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί στα βιβλία προσφορών.


Σημειώνεται, όπως ανέφεραν κύκλοι της Eurobank η τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των προσφερομένων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!