Σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα

01.03.2024

Με έναν σημαντικό στόλο σκαφών αναψυχής, μια ακτογραμμή 13.700 χιλιομέτρων και μικρές αποστάσεις μεταξύ των χιλιάδων νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, η Ελλάδα διατηρεί σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Greek Marinas Association, με τη σύμφωνη γνώμη και τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Τουρισμού, ανέθεσε στη diaNEOsis μελέτη για το χωροταξικό σχεδιασμό συστήματος μαρινών στην Ελλάδα.

Τη μελέτη, η οποία στοχεύει στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στη χαρτογράφηση προτεινόμενων περιοχών της Ελλάδας για την ανάπτυξη νέων τουριστικών λιμένων και υποδομών, θα διεξάγει ερευνητική ομάδα υπό τον συντονισμό των καθηγητών Θάνου Πάλλη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και Γεώργιου Βαγγέλα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στέκεται αρωγός στις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα, αλλά και αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία.

Διαβάστε προηγούμενη μελέτη της διαΝΕΟσις για τις Μαρίνες και τους Τουριστικούς Λιμένες Στην Ελλάδα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!