Σε οικολογικό πρόγραμμα η ΑΝΕΚ

04.07.2014

Η πορεία υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ELINA, στο οποίο συμμετέχει η ΑΝΕΚ LINES, παρουσιάστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στα Χανιά.

Το έργο ΕLINA, με τίτλο “Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής”, αφορά στη δημιουργία μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης μεθόδου διαχείρισης αυτών των αποβλήτων που παράγονται σε πλοία και βιομηχανίες της Ελλάδας.Το ELINA επιχορηγείται από τη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+. Στο έργο συμμετέχουν, εκτός της ΑΝΕΚ LINES, η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΚ LINES, κ. Γιώργος Κατσανεβάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι “η ΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών έργων, όπως το ELINA, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη συστημάτων που κάνουν την ναυσιπλοΐα φιλικότερη προς το περιβάλλον και τις θαλάσσιες μεταφορές ασφαλέστερες”.H ANEK LINES στο πλαίσιο υλοποίησης του ELINA έχει προβεί, από το Μάρτιο του 2013, σε μηχανολογικές επεμβάσεις στα πλοία της, OLYMPIC CHAMPION και HELLENIC SPIRIT, προκειμένου να συλλέγει σε χωριστές δεξαμενές τα πετρελαιοειδή απόβλητα που δημιουργούνται στα μηχανοστάσια των 2 πλοίων.Στόχος είναι η εταιρεία να παραδίδει, ετησίως, τουλάχιστον 80 τόνους πετρελαιοειδών αποβλήτων, χωριστά από οποιοδήποτε άλλο ρεύμα αποβλήτων, στα λιμάνια υποδοχής των πλοίων της.Εκ μέρους της CYCLON, o κ. Χριστόδουλος Καραβασίλης, Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος, αναφέρθηκε στις πηγές, στις ποσότητες, στη χημική σύσταση και στις υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων & καταλοίπων στην Ελλάδα, καθώς και στην πιλοτική συλλογή αυτών των αποβλήτων στα πλαίσια του ELINA.Σε δεύτερη εισήγησή του, ο κ. Χριστόδουλος Καραβασίλης παρουσίασε τη Μονάδα Thin Film Evaporator που κατασκευάζεται στο Διυλιστήριο της CYCLON για την ανάκτηση υλικών και την επαναχρησιμοποίηση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.Η κατασκευή του Thin Film Evaporator συγχρηματοδοτείται από το έργο MARE στο πλαίσιο του Προγράμματος ECO-INNOVATION της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Από την πλευρά της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, η κ. Σταυρούλα Παπαθεοχάρη παρουσίασε τον “Πράσινο Οδηγό βιώσιμης διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων & καταλοίπων” που προέκυψε από την υλοποίηση του ELINA, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών των αποβλήτων σε όλο τον Κύκλο Ζωής τους.Ο κ. Χρήστος Μιχαλόπουλος αναφέρθηκε στη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που ενδεχόμενα μπορούν να προκύψουν από τη βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων σε όλη την Ελλάδα.Τέλος, ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της ΟΕΑ, αναφέρθηκε στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος τελεί υπό αναθεώρηση από το ΥΠΕΚΑ και στον οποίο θα μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα , δημιουργώντας ένα Εθνικό Σύστημα Ανακύκλωσης αντίστοιχο των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.Η ΑΝΕΚ LINES, πέραν του ELINA, λαμβάνει μέρος στα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα REFRESH, MERIT, ΡΟΤΑ και MARIBRAIN, τα οποία συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία των πλοίων, στην επιχειρησιακή καινοτομία της εταιρείας και στην ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

 
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!