Σε φουρτουνιασμένες θάλασσες πλέουν οι εταιρείες containers

31.03.2014

Σε μια σημαντικά κρίσιμη περίοδο εισέρχεται ο κλάδος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθώς η παγκόσμια χωρητικότητα των στόλων του κλάδου έχει αυξηθεί σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία σε 16,9 εκατ. TEU τον Σεπτέμβριο του 2013 έναντι 16,3 εκατ. TEU το 2012 και 10,9 εκατ. TEU το 2007 σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας AlixPartners.

Κατά την άποψη των συντακτών της μελέτης η αύξηση του στόλου των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «απέχει πολύ από το να είναι πλήρως απασχολημένη, οδηγώντας εν μέρει σε περισσότερες συνεργασίες στον κλάδο». Στη μελέτη σημειώνεται , ακόμη, ότι η υποτονική ζήτηση, η ριζικά μεταβαλλόμενη αγορά αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο χρέος των εταιρειών που διαχειρίζονται πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει οδηγήσει τις εταιρείες να βρίσκονται στην αρνητικότερη επιχειρηματικά θέση από την περίοδο του 2010.


Οι αιτίες


Σύμφωνα με τη μελέτη της εταιρείας AlixPartners, η «κακή» γενικώς εικόνα του κλάδου είναι αποτέλεσμα της ρευστότητας της παγκόσμιας οικονομίας , η οποία ακόμα δεν έχει ανακάμψει από την ύφεση που ακολούθησε την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-09, τουλάχιστον με τον τρόπο που έχει συμβεί στο παρελθόν σε άλλες οικονομίες μετά από ύφεση.


Μια ακόμη αιτία, κατά την μελέτη, είναι η τάση να «χτίζονται», “μέγα-πλοία” η οποία κατά την τελευταία δεκαετία έχει αυξήσει σταθερά τα κεφάλαια μόχλευσης σε ολόκληρη τη βιομηχανία οδηγώντας σε ένα μέσο επιτόκιο κάλυψης EBITDA μόλις 4,9 μονάδες λιγότερο από το μισό της τιμής του 2011 (10,8) και λιγότερο από το ένα τρίτο από το 2010 (15,0).


Η εξέλιξη αυτή , κατά τους συντάκτες της μελέτης, πιθανότατα να δημιουργεί ένα περιβάλλον «εχόντων» και «μη εχόντων», όπου μικρότεροι μεταφορείς ιδίως μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες επιλογές για να πάνε μπροστά.


Στη μελέτη προτείνονται σειρά αλλαγών οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν την μελλοντική πορεία του κλάδου, όπως : 1) Να αλλάξουν οι εμπορικοί δρόμοι σε ορισμένα μέρη του κόσμου και το κόστος να συνδέεται με το χρόνο διέλευσης, και 2) να ληφθεί υπόψιν η πίεση από ένα μέρος των ισχυρότερων γραμμών να αποσπάσουν, ή ακόμα και να παρακάμψουν εντελώς τα σκάφη NVOCCs (non-vessel-operating common carriers), δίνοντας σ” αυτές τις γραμμές μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με τους «μη έχοντες» της βιομηχανίας.


Προτάσεις


–Για τους επενδυτές, η μελέτη συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο διευρυνόμενο χάσμα ρευστότητας που υπάρχει μεταξύ «μικρών» και «μεγάλων» εταιρειών και σε συνεργασία με ειδικούς να καθορίσουν ποιες εταιρείες έχουν βιωσιμότητα και ποιες όχι- διατηρώντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους για ελκυστικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, αφού πολλές γραμμές μπορεί να θελήσουν να ξεφορτωθούν περιουσιακά στοιχεία, ιδίως οι περιφερειακές που θα θελήσουν να κινηθούν προς τα εμπρός.


— Για τους μεταφορείς, η μελέτη συνιστά να ξεφορτωθούν ασύμφορες συναλλαγές, και να εστιάσουν στον έλεγχο του κόστους, επαναξιολογώντας όλες τις επιχειρησιακές προτάσεις και συνεργασίες.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!