ΣΔΝΜΕ: Καλούμε την Πολιτεία να αντιμετωπίσει ξεχωριστά την Ασφάλεια της Εργασίας στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες

10.04.2024

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε για άλλη μια φορά ένα ακόμα τραγικό εργατικό δυστύχημα που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας συμπολίτης μας.

Η πολιτεία έθεσε τις βάσεις το 1990 για την μείωση των ατυχημάτων στον κλάδο της ναυπογοεπισκευής με το ΠΔ 70/90, ένα νομοθέτημα που στηρίχθηκε στην επιστημονική θεώρηση και στους ισχύοντες τότε διεθνείς κώδικες για την ασφάλεια στα πλοία αναφορικά με τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτών. Η πολιτεία διαχρονικά, με διάφορα νομοθετήματα επέφερε αλλαγές που όμως όχι μόνο δεν φαίνεται να αποδίδουν αλλά έχουν επιφέρει πολλές φορές τα αντίθετα αποτελέσματα. Χωρίς να αμφισβητεί κανείς την πρόθεση της πολιτείας για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων, παρατηρούμε ότι υπολείπεται η παιδεία και η συνείδηση όλων των εμπλεκομένων στην ναυπηγοεπισκευή για τους κινδύνους της, με συνέπεια να αψηφούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε ατομικό. Οι παγκόσμιες έννοιες της ναυτιλίας «Safety First» και «Safety Culture», απουσιάζουν από την Ελληνική πραγματικότητα της ναυπηγοεπισκευής. Ο δε θεσμός του Τεχνικού ασφαλείας, από κύριο συντελεστή της ασφαλείας των εργασιών, έχει γίνει γραφειοκρατική εργασία χαμηλού κόστους με αστυνομικά και όχι επιστημονικά καθήκοντα και σε περίπτωση ατυχήματος γίνεται άμεσα το εξιλαστήριο θύμα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί ως οι πλέον αρμόδιοι για τα καθήκοντα αυτά, παύουν σταδιακά να εκτελούν καθήκοντα Τεχνικού ασφαλείας σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Στα πλαίσια αυτά καλούμε την Πολιτεία να αντιμετωπίσει ξεχωριστά την Ασφάλεια της Εργασίας στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες από τους άλλους κλάδους, να επικαιροποιήσει το ΠΔ 70/90, όπως έχουν επικαιροποιηθεί και οι διεθνείς κώδικες στους οποίους έχει βασιστεί και να διαβουλευτεί με τα εμπλεκόμενα μέλη τις προτάσεις τους. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδας ως αρμόδιος κλαδικός σύλλογος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (συμβούλου της Κυβέρνησης) είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με ουσιαστικές προτάσεις τις όποιες πρωτοβουλίες της Πολιτείας προς τον σκοπό αυτό.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!