ΣΑΟΣ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 22/10 για μείωση κεφαλαίου

14.09.2014

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συψηφισμό ζημιών με στόχο την εξυγίανση της εταιρίας αλλά και την έγκριση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Αξιόκερσα Ναυτική καλείται να αποφασίσει η έκτακτη Γ.Σ. της ΣΑΟΣ στις 22 Οκτωβρίου.

Η εταιρία ΣΑΟΣ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19.00, στα γραφεία της στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:


1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, μέσω ακύρωσης και διαγραφής μετοχών με αναλογία αντικατάστασης και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού.


2. Έγκριση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Αξιόκερσα Ναυτική Εταιρία.


3. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος των γραφείων της εταιρίας στη Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.30 στον ίδιο χώρο, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξη

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!