Ρεκόρ κερδοφορίας το πρώτο τρίμηνο του 2024 για τη Seanergy Maritime

15.05.2024

Διανομή μερίσματος 0,15 δολαρίων ανά μετοχή

Σημαντικά σημεία και εξελίξεις:

  • Καθαρά κέρδη ύψους 10,2 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο 2024
  • Μέρισμα 0,15 δολάρια ανά μετοχή για το 1ο τρίμηνο του 2024[1]
  • Συνολικά μερίσματα ύψους 1,60 δολαρίων ανά μετοχή ή 29,6 εκατ. δολαρίων από τον Μάρτιο του 2022
  • Συμφωνία για την αγορά δύο Ιαπωνικών Capesize πλοίων κατασκευής του 2013 και 2012 συνολικού ύψους 69,3 εκατ. δολαρίων[2]
  • Νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ύψους 58,3 εκατ. δολαρίων
Κύρια οικονομικά στοιχεία  
(εκατ. δολάρια εκτός από EPS)  

Q1 2024

Q1 2023

Καθαρός κύκλος εργασιών

$38,3

$18,0

Προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα

$11,6

-$0,4

Προσαρμοσμένο EBITDA

$23,2

$3,9

Αποτέλεσμα ανά μετοχή (EPS) βασικά

$0,50

-$0,23

Προσαρμοσμένο αποτέλεσμα ανά μετοχή βασικά

$0,58

-$0,02

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. («Seanergy» ή «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή και έκτακτου μερίσματος ύψους 0,125 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 38,3 εκατ. δολάρια έναντι 18,0 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 10,2 εκατ. και 11,6 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημιές ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ύψους 0,4 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το EBITDA και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 21,6 εκατ. και 23,2 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, έναντι 8,2 εκατ. και 3,9 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2023. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος («TCE») του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 24.073 δολάρια, σε σύγκριση με τα 11.005 δολάρια την ίδια περίοδο του 2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 31 Μαρτίου του 2024, ανέρχονταν σε 24,2 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 240,6 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 223,2 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 442,0 εκατ. δολάρια.

[1] Αποτελούμενο από το τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα 0,025 δολαρίων ανά μετοχή και το έκτακτο μέρισμα 0,125 δολαρίων ανά μετοχή.[2] Εκτιμώμενη παράδοση τους στην Εταιρεία το 2ο τρίμηνο και 2ο εξάμηνο του 2024 αντίστοιχα.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Seanergy κατέγραψε ρεκόρ κερδοφορίας. Οι υψηλές μας επιδόσεις  οφείλονται στην επιτυχημένη μας στρατηγική να είμαστε σωστά τοποθετημένοι για να εκμεταλλευτούμε τη θετική δυναμική της Capesize αγοράς που ενισχύθηκε κυρίως λόγω των υψηλότερων εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος, της αυξημένης μεταφοράς άνθρακα και των γεωπολιτικών εντάσεων που επηρέασαν την διαθεσιμότητα πλοίων.

Η Seanergy κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους περίπου 10,2 εκατ. δολαρίων, σε σύγκριση με ζημία ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο του 2023. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως χάρη στην εντυπωσιακή απόδοση του στόλου μας, ο οποίος κατέγραψε ημερήσιο TCE ύψους 24.000 δολαρίων περίπου.

Επίσης, η Εταιρεία ανακοίνωσε τη διανομή αυξημένου τριμηνιαίου μερίσματος, ύψους 0,15 δολαρίων ανά μετοχή, καθώς το ΔΣ ενέκρινε ένα ακόμα έκτακτο μέρισμα, ύψους 0,125 δολαρίων ανά μετοχή αυτή τη φορά, πλέον του τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή. Στη βάση μιας ισχυρής Capesize αγοράς, είμαστε αισιόδοξοι ότι η Seanergy θα εφαρμόζει με συνέπεια την εταιρική της στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει την γενναιόδωρη ανταμοιβή των μετόχων καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη και ανανέωση του στόλου της.

Αναφορικά με τις προβλέψεις μας για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα επίπεδα των FFA, αναμένουμε το ημερήσιο TCE του στόλου μας να κυμαίνεται περίπου στα 26.400 δολάρια, ξεπερνώντας πιθανότητα τα επίπεδα της Capesize αγοράς κατά την ίδια περίοδο, χάρη στη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου που ακολουθούμε. Επίσης, όσον αφορά το δεύτερο μισό του 2024, έχουμε κλειδώσει περίπου το 33% των ημερών μας στα 30.000 δολάρια την ημέρα.

Σχετικά με τις εξελίξεις του στόλου μας, από την αρχή του χρόνου συμφωνήσαμε την αγορά δύο ακόμα Ιαπωνικών Capesize πλοίων, κατασκευής 2012 και 2013, ύψους 69,3 εκατ. δολαρίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια και δανεισμό. Η παράδοση τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους επόμενους μήνες, ενώ συνεχίζουμε να εξετάζουμε ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου μας, με ποιοτικά πλοία.

Αναφορικά με τις προοπτικές της αγοράς, το πρώτο τρίμηνο του 2024, αντίθετα με τη συνήθη εποχικότητα, ήταν το ισχυρότερο της τελευταίας δεκαετίας για τον κλάδο των Capesize. Οι εξαγωγές σιδήρου από τη Βραζιλία αυξήθηκαν κατά 12% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ήταν οι υψηλότερες από το 2019, ενώ παράλληλα η μεταφορά άνθρακα δια θαλάσσης παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα παραγγελιών νεότευκτων πλοίων φαίνεται να συμβάλλουν σε μια σταδιακά ανοδική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ενώ η γεωπολιτική ανασφάλεια που σχετίζεται με την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει επίσης επιδράσει ευνοϊκά στην αγορά των Capesize. Οι τρέχουσες παραγγελίες για νεότευκτα πλοία υποδεικνύουν ετήσια ανάπτυξη του στόλου κατά 2% περίπου για το 2025 και 2026, ενώ πιθανότατα η αύξηση της ζήτησης για πλοία να υπερβεί εν τέλει αυτό το ποσοστό. Μακροπρόθεσμα, η δέσμευση που επιδεικνύουν τα μεγαλύτερα ανθρακωρυχεία παγκοσμίως για μελλοντικά αναπτυξιακά έργα, μαζί με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην ανάπτυξη του στόλου λόγω των όλο και πιο αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών, αναμένεται να λειτουργήσουν ως θετικοί καταλύτες για την αγορά μας.

Η Seanergy έχει αποδείξει την ικανότητά της να εφαρμόζει με επιτυχία το εταιρικό της πλάνο και αυτή τη στιγμή είναι βέλτιστα τοποθετημένη ώστε να ανταμείψει τους μετόχους της συνδυάζοντας μια επιτυχημένη εμπορική στρατηγική, έναν ποιοτικό στόλο και έναν ισχυρό ισολογισμό».

Ο στόλος της Εταιρείας:

Όνομα πλοίου

Μεταφορική Ικανότητα (σε dwt)

Έτος κατασκευής

Ναυπηγείο

Scrubber

Τύπος ναύλωσης

FFA

Ελάχιστη περίοδος ναύλωσης

Μέγιστη περίοδος ναύλωσης

Ναυλωτές

Titanship

207.855

2011

NACKS

Χρονοναύλωση

Ναι

09/2024

01/2025

Olam

Patriotship

181.709

2010

Imabari

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

01/2025

04/2025

Glencore

Dukeship

181.453

2010

Sasebo

Χρονοναύλωση

Ναι

05/2024

09/2024

NYK

Paroship

181.415

2012

Koyo -Imabari

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

08/2025

01/2026

Oldendorff

Worldship

181.415

2012

Koyo – Imabari

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

10/2025

02/2026

NYK

Hellasship

181.325

2012

Imabari

Χρονοναύλωση

Ναι

12/2024

04/2025

NYK

Honorship

180.242

2010

Imabari

Χρονοναύλωση

Ναι

02/2024

07/2024

NYK

Fellowship

179.701

2010

Daewoo

Χρονοναύλωση

Ναι

06/2024

10/2024

Anglo American

Championship

179.238

2011

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

04/2025

11/2025

Cargill

Partnership

179.213

2012

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

09/2024

12/2024

Uniper

Knightship

178.978

2010

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

11/2025

01/2026

Glencore

Lordship

178.838

2010

Hyundai

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

08/2024

09/2024

Uniper

Friendship

176.952

2009

Namura

Χρονοναύλωση

Ναι

12/2024

04/2025

NYK

Flagship

176.387

2013

Mitsui

Χρονοναύλωση

Ναι

05/2026

07/2026

Cargill

Geniuship

170.057

2010

Sungdong SB

Χρονοναύλωση

Ναι

04/2024

08/2024

NYK

Premiership

170.024

2010

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

03/2025

05/2025

Glencore

Squireship

170.018

2010

Sungdong SB

Ναι

Χρονοναύλωση

Ναι

04/2025

06/2025

Glencore

Σύνολο

3.054.820

13,2 έτη

μέσος όρος

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!