Pyxis Tankers (Βαλέντης): Στα $11.8 εκατομμύρια διαμορφώθηκαν τα έσοδα της το Q1

23.05.2024

Η εισηγμένη στο Nasdaq Pyxis Tankers Inc, συμφερόντων του Βαλέντιου Βαλεντή, γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εφετινό πρώτο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω διάστημα τα έσοδα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 11.8 εκατομμύρια δολάρια και τα έσοδα από τις χρονοναυλώσεις ήταν 10.2 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 10.2%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Επίσης, τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους για το πρώτο τρίμηνο, ήταν 3.4 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα το ίδιο διάστημα, τα καθαρά έσοδα ανά κοινή μετοχή ήταν 0.33 δολάρια, μειωμένο για την ίδια περίοδο το 2023. Εκτός των άλλων, τα προσαρμοσμένα EBITDA για το πρώτο τρίμηνο του 2024, ήταν 6.0 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1.8 εκατομμυρίων δολάρια σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο το 2023.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 15 Φεβρουαρίου (2024), η Εταιρεία παρέλαβε, από μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος, το εξοπλισμένο με scrubbers Kamsarmax bulk carrier “Konkar Asteri” χωρητικότητας 82.013 dwt που κατασκευάστηκε το 2015 στο Jiangsu New Yangzi. Η τιμή εξαγοράς του ανήλθσε σε 26.625 εκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτήθηκε από έναν συνδυασμό εξασφαλισμένου τραπεζικού δανείου 14.5 εκατομμυρίων δολαρίων και μετρητών. Το πλοίο ξεκίνησε τις εμπορικές του δραστηριότητες στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Από την πλευρά του, ο Βαλέντιος Βαλεντής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε ότι «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε σταθερά αποτελέσματα για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2024 με έσοδα, 11.8 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους 3.4 εκατομμυρίων δολαρίων με βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,33 δολάρια και 0,30 δολάρια. Το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024, ο τομέας των δεξαμενόπλοιων προϊόντων συνέχισε να παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα ναύλωσης λόγω της παγκόσμιας ζήτησης για καύσιμα, σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία γεγονός που οδήγησε στη συνεχιζόμενη μετατόπιση της αγοράς των μεταβαλλόμενων εμπορικών προτύπων και στην επέκταση των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων σε τόνο μίλια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, αναφέραμε μια μέση ημερήσια TCE για τα MR μας 31.790 δολάρια. Οι πρόσφατες εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν έχουν υποστηρίξει περαιτέρω το ισχυρό περιβάλλον δεξαμενόπλοιων προϊόντων και από τις 16 Μαΐου 2024, το 83% των διαθέσιμων ημερών μας για MR το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, κρατήθηκε με μέσο όρο TCE 32.500 δολάρια την ημέρα. Τώρα διαθέτουμε και λειτουργούμε τρία σύγχρονα οικολογικά αποδοτικά MR, δύο από τα οποία χρησιμοποιούνται επί του παρόντος με βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις και ένα στην spot αγορά. Στην ξηρό φορτίο, οι συνθήκες ναύλωσης ήταν επίσης εποικοδομητικές. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024, τα δύο μεσαίου μεγέθους οικολογικά bulker μας παρήγαγαν σταθερό μέσο TCE 16.950 δολάρια την ημέρα. Τόσο το “Konkar Ormi” και το “Konkar Asteri” χρησιμοποιούνται επί του παρόντος με βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις και από τις 16 Μαΐου 2024, ο μέσος όρος TCE για τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην ήταν 18.400 δολάρια με κρατήσεις 92% των διαθέσιμων ημερών το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Σε αυτή τη συγκυρία, αναμένουμε ότι το περιβάλλον ναύλωσης για τα δεξαμενόπλοια προϊόντων και τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου θα παραμείνει θετικό για τουλάχιστον το 2024. Η σταθερή παγκόσμια ζήτηση για θαλάσσια φορτία σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων διύλισης πετρελαίου και εμπορευμάτων ξηρού χύδην αναμένεται να συνεχιστεί με την τα αντίστοιχα βιβλία παραγγελιών παραμένουν σχετικά διαχειρίσιμα. Ενώ ο μετριασμός του πληθωρισμού και η προοπτική χαλάρωσης των νομισματικών πολιτικών πολλών κεντρικών τραπεζών αργότερα αυτό το έτος προωθούν πρόσθετη αισιοδοξία, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα στους δύο τομείς μας και η αβεβαιότητα γύρω από τις μακροοικονομικές συνθήκες και τα παγκόσμια γεγονότα απαιτούν συνεχή συνετή διαχείριση. Αξιοποιώντας τους σημαντικούς οικονομικούς μας πόρους και τις ισχυρές μας σχέσεις, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε συναλλαγές που ενισχύουν την αξία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών μετοχών, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργική και κεφαλαιακή πειθαρχία».

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Pyxis Tankers διαχειρίζεται έναν στόλο 5 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 3 tankers & 2 bulk carriers.

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!