PwC Ελλάδας: Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας με το Executive-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς

16.05.2023

Executive Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης με την υπογραφή της PwC Ελλάδας και του Executive-MBA του ΠΑ.ΠΕΙ.

Στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη ενός Executive Προγράμματος Εκπαίδευσης στον Τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Executive-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς προχωρά η PwC Ελλάδας.

Πρόκειται για ακόμη μια πρωτοβουλία στη δέσμη δράσεων που έχει αναλάβει η PwC Ελλάδας, στηρίζοντας έμπρακτα αξίες όπως η αριστεία και η καινοτομία αλλά και την ανάδειξη των προοπτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε πρακτικά θέματα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

Ενδεικτικά, στις θεματικές ενότητες που θα καλύψει το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Strategic Corporate Governance» περιλαμβάνονται η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Κανονιστική Συμμόρφωση, η Διαχείριση Κινδύνων και ο Εσωτερικός Έλεγχος ενώ θα υπάρχουν δύο κύκλοι ετησίως, ο πρώτος μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου και ο δεύτερος μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την PwC. Στο πρόγραμμα θα εντάσσεται περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά κύκλο (15 έως 20 άτομα), χωρίς κόστος συμμετοχής. Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του Executive-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και περιορισμένος αριθμός (έως 5 ανά κύκλο) στελεχών – συνεργατών της PwC Ελλάδας.

Παράλληλα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει την πραγματοποίηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου από στελέχη της PwC Ελλάδας και τουλάχιστον ενός συνεδρίου με συμμετέχοντες από την αγορά, καθώς και την παροχή μιας πλήρους υποτροφίας συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive MBA του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι στόχος του εν λόγω Executive MBA προγράμματος είναι να αποτελέσει θερμοκοιτίδα επιτυχημένων managers και ηγετών του μέλλοντος και ταυτόχρονα να δημιουργήσει την επόμενη γενιά στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με τα διεθνή επαγγελματικά και επιστημονικά πρότυπα με εστίαση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα.

Ο Κώστας Περρής, Partner, Consulting Leader της PwC Ελλάδας σημείωσε: «Η συνεργασία με το πρόγραμμα Executive MBA του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί μια ακόμη απτή απόδειξη της σημασίας που έχει για την PwC Ελλάδας η στήριξη της γνώσης, της καινοτομίας και της αριστείας. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων αυτών, δίνοντας ταυτόχρονα το παράδειγμα για αντίστοιχες δράσεις στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, μέσω της συνέργειας αυτής, προσφέρουμε στα στελέχη μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ακόμη δεξαμενή γνώσης, αναβαθμίζοντας έτσι τις υπηρεσίες προς τους συνεργάτες μας.»

Ο Σπύρος Ρασιάς, Partner, Leader for the Governance, Risk, Compliance and Internal Audit της PwC Ελλάδας τόνισε: «Η σημασία και η αξία βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Διοίκησης και ως εκ τούτου εκπλήρωσης των εταιρικών στόχων. Έτσι, το Executive Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance), που διοργανώνει η PwC Ελλάδας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Executive-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στόχο έχει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων παρέχοντάς τους τα πιο εξελιγμένα εφόδια για να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εφαρμοσμένη γνώση στις προκλήσεις της αγοράς και στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού οικοσυστήματος.»

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Δημήτρης Γεωργακέλλος, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Executive-ΜΒΑ και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος θα είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Executive Προγράμματος Εκπαίδευσης στον Τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance) ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της αμφίδρομης ανατροφοδότησης μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου και επιχειρείν: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας πολύτιμες εμπειρίες και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που θα τους συνοδεύουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία ως εχέγγυα μιας επιτυχημένης καριέρας και παράλληλα να συμβάλλουμε και να υποστηρίξουμε τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας βιώσιμης μάθησης. Η συνεργασία που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί τη συνισταμένη των κοινών μας επιδιώξεων, στόχων και αξιών».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!