Προς αναζήτηση 150 εκατ. δολαρίων η εταιρεία GasLog Partners

02.05.2014

Σε προσφορά νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή (Initial public offering – ΙΡΟ) στις ΗΠΑ προχωράει η εταιρεία GasLog Partners, θυγατρική της GasLog του Πέτρου Λιβάνου, με στόχο να αντλήσει περί τα 150 εκατ. δολάρια.

Η GasLog Partners προσφέρει 8,4 εκατ. μετοχές σε τιμές μεταξύ 19 και 21 δολαρίων εκάστη, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύτηκαν και με στόχο να εισπράξει 153.7 εκατ. δολάρια μετά την έκπτωση, εάν οι μετοχές πουληθούν στη μέση τιμή τους.


Από τα ενδεχόμενα έσοδα, τα 82,6 εκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους του δανείου που συνδέεται με ένα από τα πρώτα τρία σκάφη της εταιρείας, το «GasLog Sydney»,. χωρητικότητας 155.000 cbm, κατασκευασμένο το 2013. Επίσης ποσόν


35 εκατ. δολαρίων θα καταβληθεί στη μητρική της εταιρεία. Ακόμη, ποσόν, περί τα 35 εκατ. δολάρια θα αξιοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!