Προκήρυξη δύο υποτροφιών από το ALBA με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤοa1ΕΛΑΙΑ

03.07.2014

Σε συνέχεια της επιτυχημένης σειράς διαλέξεων με τίτλο «Young Achievers Series» το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, προκηρύσσει δύο πλήρεις υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους και νέες έως και 30 ετών, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Θριασίου (Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Ν. Πέραμος) ή την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για ένα από τα εξής προσφερόμενα προγράμματαMSc :


MSc in Finance


MSc in Risk Management


MSc in Marketing


MSc in Strategic Human Resources Management


MSc in Business for Lawyers


MSc in International Business and Management


MSc in Shipping Management


MSc inEntrepreneurship


και το καινούριο•MSc in Tourism Management


Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ALBA https://applications.alba.edu.gr/. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015 και όλοι οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που επέλεξαν και να λάβουν μέρος στην καθορισμένη διαδικασία αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ALBA http://www.alba.edu.gr/


Η αξιολόγηση των αιτήσεων και τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το ALBA. Πέραν των ακαδημαϊκών κριτηρίων, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και κοινωνικά κριτήρια.


Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Λίλα Ευσταθιάδη, στο 210 8964531 (εσωτ. 2283) ή με e-mail στο mailto:eefstath@alba.edu.gr.


Η σειρά διαλέξεων με τίτλο «Young Achievers Series», έλαβε χώρα στην Ελευσίνα (Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο του 2013) και στην Θεσσαλονίκη ( Ιανουάριο με Απρίλιο του 2014)

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!