Πως επέστρεψαν 85 δισ. ευρώ οι τράπεζες στην ΕΚΤ

25.06.2014

Όχι ένα, όχι δύο αλλά…85 δισ. ευρώ έχουν επιστρέψει σε ρευστότητα οι εγχώριες τράπεζες στην ΕΚΤ την τελευταία διετία.

Στο τέλος Μαΐου οι τράπεζες είχαν αντλήσει από την ΕΚΤ ρευστότητα ύψους 50,7 δισ. ευρώ έναντι 135 δισ. ευρώ που είχαν αντλήσει τον Ιούνιο του 2012.


Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών επέτρεψε στις τράπεζες να επιστρέψουν στην ΕΚΤ την τελευταία 2ετία ποσό ύψους 85 δισ. ευρώ ή το 63\% της ρευστότητας που είχαν αντλήσει στο χειρότερο σημείο της κρίσης (Ιούνιος 2012).


Σημειώνεται ότι με την ρευστότητα που έχουν αντλήσει από το ευρωσύστημα οι τράπεζες καλύπτουν το χάσμα μεταξύ καταθέσεων (161 δισ. ευρώ Απρίλιο 2014) και δανείων (215 δισ. ευρώ Απρίλιος 2014) που έχει σχηματιστεί μετά την μαζική απόσυρση καταθέσεων που προκάλεσε η δημοσιονομική κρίση.


Πώς κατάφεραν οι τράπεζες να μειώσουν την εξάρτησή τους κατά 85 δις. ευρώ; Περίπου 30 δισ. ευρώ προήλθαν από την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση με την οποία οι τράπεζες έλαβαν ομόλογα EFSF τα οποία χρησιμοποίησαν ως εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από την αγορά.


Επιπλέον κεφάλαια ύψους 15 δισ. ευρώ, πάλι μέσω ομολόγων EFSF, έλαβαν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξαγορών – συγχωνεύσεων για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε από το «κακό» κομμάτι των τραπεζών που απορροφήθηκαν.


Από τις «μαύρες» ημέρες του Ιουνίου του 2012 έχουν επιστρέψει καταθέσεις 15 δισ. ευρώ, μειώνοντας αντίστοιχα την εξάρτηση ενώ περισσότερα από 10 δισ. ευρώ καλύφθηκαν από την απομόχλευση,


Δηλαδή, την μείωση του υπολοίπου δανείων: σήμερα το υπόλοιπο των δανείων διαμορφώνεται στα 215 δισ. ευρώ έναντι 227,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012.


Τέλος περίπου 15 δισ. ευρώ αναχρηματοδοτήθηκαν από την αγορά είτε μέσω τίτλων (καλυμμένα ομόλογα κ.α.) που έγιναν ξανά αποδεκτά ως εγγυήσεις καθώς και ομολογιακές εκδόσεις των εγχωρίων τραπεζών.


Σημειώνεται ότι πλέον έχουν μηδενίσει την χρηματοδότησή τους από τον μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA) που ενεργοποιείται μόνο σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις.


Σημειώνεται ότι οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να συνεχίσουν να μειώνουν την εξάρτησή τους από την ρευστότητας του ευρωσυστήματος και έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν την εξάρτησή τους στο 15\% του ενεργητικού τους μέχρι το τέλος του 2017.


πηγή :matrix24.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!