Πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ από Μινωικές Γραμμές

19.03.2014

Πλήρως κάλυψε η εταιρεία Μινωικές Γραμμές την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της , με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε στο 100\% και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 30.586.837,50 ευρώ, καλύφθηκε πλήρως. Δηλαδή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ισόποσα, δηλαδή κατά 30.586.837,50 ευρώ, με την έκδοση 13.594.150 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης.


Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 240.705.112,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 106.980.050 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,25 ευρώ εκάστης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!