Περιόρισαν τις ζημιές οι Μινωικές Γραμμές το 2013

31.03.2014

Μείωση ζημιών και αύξηση εσόδων παρουσίασαν για το 2013 οι Μινωικές Γραμμές, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της εταιρείας. Ειδικότερα, για το 2013 η εταιρεία παρουσίασε ζημίες ύψους 14,78 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 51,31 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2012.

Δηλαδή κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές της κατά 36,53 εκατ ευρώ ! Τα αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) της χρήσης διαμορφώνονται σε κέρδη 16,08 εκατ .ευρώ έναντι ζημιών 7,21 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2012.

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αυξητικές τάσεις της τάξεως των 8,74 εκατ ευρώ και διαμορφώθηκε σε 161,57 εκατ. ευρώ έναντι 152,83 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2012. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην απόφαση της εταιρείας για επέκταση της υφιστάμενης γραμμής της Αδριατικής (Πάτρα– Αγκώνα) μέχρι την Τεργέστη. Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση στην Ελλάδα, τη διατήρηση των τιμών των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα και τον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, σχολιάζει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Οι Συνολικές Υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν σε 317,67 εκατ. ευρώ έναντι 376,47 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου του 2012.. Η ανωτέρω μείωση είναι αποτέλεσμα της αποπληρωμής βραχυπρόθεσμου μέρους τραπεζικού δανεισμού και περιορισμού του κονδυλίου ‘Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις’.

Στη γραμμή Αδριατικής.

Στην Αδριατική κατά το 2013 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και τον υψηλό ανταγωνισμό η εταιρεία, όπως αναφέρεται στα ετήσια αποτελέσματά της ,κατόρθωσε να διατηρήσει υψηλά μερίδια αγοράς. Το 2013 ήταν η πρώτη ολόκληρη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία επέκτεινε τη δρομολογιακή σύνδεση της γραμμής Πάτρα– Ηγουμενίτσα –Αγκώνα μέχρι το λιμάνι της Τεργέστης. Συνολικά στην Αδριατική, η Εταιρεία διακίνησε 377 χιλ. επιβάτες, 95 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 76 χιλ. φορτηγά οχήματα.

Πειραιάς-Ηράκλειο

Στη γραμμή Ηράκλειο –Πειραιάς η Εταιρεία διατήρησε την ισχυρή θέση που κατέχει και αύξησε κατά ένα σημαντικό ποσοστό το μερίδιο αγοράς σε όλες τις κατηγορίες. Συνολικά στη γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς, η Εταιρεία διακίνησε 765 χιλ. επιβάτες, 94 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 54 χιλ. φορτηγά οχήματα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!