Όμιλος Attica: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο πρώτο 3μηνο

23.05.2014

Αυξημένο κύκλο εργασιών στις γραμμές εσωτερικού κατέγραψε ο Όμιλος Attica για το πρώτο 3μηνο του 2014 ωστόσο, όπως αναφέρεται στη ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 3μήνου, αντισταθμίσθηκε από τη μείωση του κύκλου εργασιών στη γραμμή Πάτρα – Ιταλία.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι τα πρώτο 3μηνο του τρέχοντος έτους ο Όμιλος Attica παρουσίασε ενοποιημένες Πωλήσεις 41,09 εκατ. ευρώ ( 41,04 εκατ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του 2013) και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 7,23 εκατ. ευρώ (Ζημίες 7,94 εκατ. ευρώ το 2013).


Επισημαίνεται ότι ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους.


Στα αποτελέσματα του πρώτου 3μήνου του 2014 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,93 εκατ. ευρώ έναντι 2,35 εκατ .ευρώ το πρώτο 3μηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις 6,06 εκατ. ευρώ έναντι 6,77 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2013.


Μεταφορικό έργο- Μερίδια αγοράς


Κατά το πρώτο 3μηνο του 2014 ο Όμιλος Attica δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με τέσσερα πλοία Superfast και εννέα πλοία Blue Star.


Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος– Ιταλίας σημείωσε αύξηση 9,7\% σε επιβάτες, μείωση 2,5\% σε Ι.Χ. οχήματα και αύξηση 1,6\% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 8\% περισσότερα δρομολόγια από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.


Στην αγορά αυτή και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι, βάσει των στοιχείων του Ομίλου, το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast XII (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II, με 1,4\% λιγότερα δρομολόγια από το πρώτο 3μηνο 2013, ανήλθε σε 65.435 επιβάτες (μείωση 9,9\%), 24.125 φορτηγά οχήματα (μείωση 17,9\%) και 10.288 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 19,3\%).


Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς – Κυκλάδες, Πειραιάς – Δωδεκάνησα, Πειραιάς –Ηράκλειο και Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη, στους τρείς πρώτους μήνες του 2014, εκτελώντας συνολικά 16,3\% περισσότερα δρομολόγια από το πρώτο 3μηνο του 2013, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 433.768 επιβάτες, (αύξηση 21,6\%), 33.025 φορτηγά οχήματα (αύξηση 11,5\%) και 50.810 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσικλέτες (αύξηση 22,9\%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ.


Τρέχουσες εξελίξεις


Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε τελικό στάδιο συζητήσεων/διαπραγματεύσεων με τις δανείστριες τράπεζες και επενδυτικό/χρηματοδοτικό όμιλο προκειμένου να επιτύχει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου και παράλληλα να προσελκύσει στρατηγικούς συμμάχους, ώστε να χρηματοδοτήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και να ενδυναμώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις διαδικασίες της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακτοπλοϊκού κλάδου που βρίσκονται σε εξέλιξη.


Παράλληλα με τις εξελισσόμενες συζητήσεις, η Διοίκηση επεξεργάζεται σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και ανάπτυξη νέων δρομολογίων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!