Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Navios Maritime Holdings & N Logistics Holdings Corporation

18.12.2023

Η Navios Maritime Holdings Inc. και η N Logistics Holdings Corporation, εταιρεία συνδεδεμένη με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, Αγγελική Φράγκου, γνωστοποίησαν την ολοκλήρωση της συναλλαγής που προβλέπεται από την προαναφερθείσα Συμφωνία και Σχέδιο Συγχώνευσης, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την οποία η NLHC απέκτησε όλες τις υφιστάμενες μετοχές κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,0001 δολαρίων, της εταιρείας που δεν ανήκει ήδη στην NLHC έναντι 2,28 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης ακολούθησε ειδική συνεδρίαση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2023, κατά την οποία οι μέτοχοι της εταιρείας ψήφισαν υπέρ της πρότασης έγκρισης και έγκρισης της Συμφωνίας Συγχώνευσης και των συναλλαγών που προβλέπονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της Συγχώνευσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε σχέση με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι Κοινές Μετοχές θα παύσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα διαγραφούν.

Η Latham & Watkins LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος και η Jefferies LLC ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος στην ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητους και ανιδιοτελείς διευθυντές.

Τέλος, να αναφερθεί ότι οι Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι και η S. Goldman Advisors LLC ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της NLHC.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!